Wszystkie artykuły

  CIT 20.07.2012
  Rozliczenie delegacji członka zarządu
  W spółkach członkowie zarządu często wysyłani są w delegacje, które wiążą się bezpośrednio z działalnością spółki. Powstaje wówczas pytanie czy w takim przypadku mamy prawo do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów ?Podatnik może traktować jako koszt podatkowy tylko te wydatki, które wiążą się z osiągnięciem przychodu lub ochroną źródeł przychodu. Powyższy związek ...

  CIT 25.06.2012
  Zatrudnienie członka zarządu a kwestie podatkowe
  Sposób zatrudniania członka zarządu spółki określa jej umowa lub statut. Z reguły członkowie zarządu spółek z o.o. są powoływani uchwałą zgromadzenia wspólników, a spółek akcyjnych - uchwałą rady nadzorczej. Zdarza się, że po powołaniu członek zarządu zawiera ze spółką umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, określającą jego prawa i obowiązki na tym stanowisku. ...

  CIT 16.04.2012
  Koszt wynajęcia hotelu dla kontrahenta
  Obecna sytuacja ekonomiczna powoduje, że przedsiębiorcy w różny sposób próbują zachęcić kontrahentów do zakupu towarów czy usług oferowanych przez firmy. Niejednokrotnie firmy, aby zapoznać klientów z własnymi wyrobami zapraszają ich do swoich firm celem przedstawienia oferty i refundują koszty pobytu, w tym noclegu. Czy poniesione wydatki z tego tytułu mogą stanowić koszt?Aby ...

  CIT 12.04.2012
  Opodatkowanie kontraktów menadżerskich
  Popularną formą zatrudniania osób na kierowniczych stanowiskach są tzw. kontrakty menadżerskie. Kwestia ich opodatkowania od wielu lat wzbudza kontrowersje i liczne spory z organami podatkowymi. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze. ...

  CIT 12.04.2012
  Czy podróż służbowa członka zarządu jest kosztem
  W spółkach członkowie zarządu niejednokrotnie odbywają podróże służbowe. Wątpliwości interpretacyjne wywołuje możliwości zaliczenia poniesionych na nie wydatków do kosztów. Podatnik może traktować jako koszt podatkowy tylko te wydatki, które wiążą się z osiągnięciem przychodu lub ochroną źródeł przychodu. Powyższy związek powinien wynikać ...

  CIT 12.04.2012
  Czy polisa OC członka zarządu jest kosztem podatkowym
  Spółki celem zabezpieczenia swoich interesów niezwykle często wykupują członkom zarządu zatrudnionym na umowę o pracę polisę OC. Powstaje wówczas pytanie czy można wydatki na taką polisę zaliczyć do kosztów?Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. ...

  CIT 12.04.2012
  Opodatkowanie nagród przyznanych pracownikom w konkursach
  Pracodawcy w celu zmotywowania pracowników dokonują różnych zabiegów. Dość powszechnym stało się organizowanie różnego rodzaju konkursów. Powstaje problem jak opodatkować nagrody przyznane pracownikom w konkursach.Jeżeli w konkursach uczestniczyli jedynie pracownicy spółki, to wartość otrzymanych nagród będzie stanowiła przychód pracowników ze stosunku pracy. Jeżeli konkurs ...