Wydatki na flagę narodową można zaliczyć do kosztów podatkowych

Kategoria: CIT
Autor: Iwona Czauderna
Data: 20-05-2015 r.

Przedsiębiorca, który z okazji Dnia Flagi Państwowej kupił flagę, poniesione wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dotychczasowa wykładnia przepisów podatkowych przez fiskus była jednak odmienna.

Organy podatkowe stały jeszcze do niedawna na stanowisku, że wydatki na zakup flagi narodowej nie są kosztami uzyskania przychodu. Zdaniem fiskusa nie da się ustalić pośredniego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami a przychodami podatnika. Nie można też powiązać ich z zachowaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodów, jakim jest prowadzona działalność gospodarcza.

 

Stanowisko to zmieniło się jednak po odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 11844. Jeden z posłów pytał, czy zakup polskiej flagi jest kosztem podatkowym. Minister finansów wyjaśnił, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o PIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych, w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów działalności prowadzonej przez podatnika, lecz służą osobistym celom pracowników i innych osób albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą podatnika.

Wydatki poniesione na zakup flagi państwowej mogą stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodów, jeżeli flaga ta jest wykorzystywana dla celów działalności prowadzonej przez podatnika i nie służy osobistym celom pracowników (innych osób) albo bez uzasadnienia nie znajduje się poza siedzibą podatnika.

Zgodnie z ogólnymi zasadami kwalifikowania wydatków do kosztów podatkowych, podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, pod warunkiem że są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.

Ponoszone wydatki powinny być oceniane pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, pomiędzy wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy.

Iwona Czauderna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37299 )
Array ( [docId] => 37299 )

Array ( [docId] => 37299 )