Wydatki na uzyskanie certyfikatu w kosztach podatkowych

Kategoria: CIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 10-04-2014 r.

Firma może zaliczyć do swoich kosztów wydatki, które poniosła na uzyskanie certyfikatu przez podmiot zagraniczny. Mimo że ustawa o CIT nie stwierdza tego wprost, wydatki na certyfikaty i aprobaty techniczne mogą być kosztem podatkowym, pod warunkiem ich istnienia ścisłego związku z działalnością podatnika.

Spółka z o.o. zamierzająca sprzedawać na polskim rynku siatki z włókien szklanych, starała się o dopuszczenie ich do obrotu w Polsce. Producentem tych siatek jest spółka niemiecka, a warunkiem dopuszczenia do sprzedaży jest uzyskanie na te wyroby tzw. aprobat technicznych. Polska spółka wystąpiła o wydanie tych aprobat i poniosła z tego tytułu określone wydatki. Część z nich dotyczyła tzw. opłaty wstępnej, pozostałe to opłaty za wydanie certyfikatów i aprobat, ale na rzecz niemieckiego producenta. W takiej sytuacji polska spółka nie wiedziała, czy będzie słusznym zaliczenie wszystkich wydatków do własnych kosztów podatkowych.

Zapytany w tej sprawie organ podatkowy stwierdził, że aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu lub którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie.

Polska spółka, mimo że najbardziej zainteresowana uzyskaniem aprobaty technicznej, nie może samodzielnie złożyć wniosku o jej wydanie. Może uzyskać aprobaty techniczne jedynie poprzez złożenie wniosków, ale w imieniu i na rzecz zagranicznego producenta.

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania akrobacyjnego może wystąpić producent, grupa producentów wyrobu budowlanego lub podmiot kompletujący zestaw wyrobów budowlanych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła tych przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Mimo że w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie ma wydatków na uzyskanie aprobat technicznych, to wydatki polskiej spółki na aprobaty techniczne wykazują ścisły związek z jej działalnością. Obrót na polskim rynku siatkami jako wyrobami specjalistycznymi nie byłby bowiem możliwy bez uzyskania pozytywnej oceny potwierdzającej spełnienie wymagań dla tych wyrobów. Istnieje więc wspomniany związek przyczynowo-skutkowy, a więc poniesione przez spółkę wydatki można uznać za koszty podatkowe.

Źródło:

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 lutego 2014 r., nr IPTPB3/423-434/13-4/IR)

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34691 )
Array ( [docId] => 34691 )

Array ( [docId] => 34691 )