Wymianę opon można zaliczyć do kosztów podatkowych

Kategoria: CIT
Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 15-12-2014 r.

Wydatki na zakup i wymianę opon do samochodu firmowego, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku auta, które nie znajduje się w ewidencji środków trwałych, do kosztów można zaliczyć wydatki tylko do limitu kilometrówki.

Z ustaw o podatku dochodowym wynika, że wydatki na wymianę części składowych środka trwałego zwiększają jego wartość początkową, jedynie w sytuacji gdy w wyniku tej operacji dojdzie do jego ulepszenia. Z ulepszeniem w wyniku wymiany części składowej mamy do czynienia, gdy równocześnie jednostkowa cena nabycia części składowej przekracza 3.500 zł i podatnik dokonuje przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji danego środka trwałego, powodującej wzrost jego wartości użytkowej.

W przypadku wymiany opon trudno mówić o uzyskaniu przez samochód nowych funkcji użytkowych. Wymiana ta przyczynia się wprawdzie do zwiększenia bezpieczeństwa, może być realizacją wymagań prawnych (gdy np. autem jeździmy do Niemiec, gdzie są one obowiązkowe), ale nie można w żaden sposób tu wskazać mierzalnego wzrostu wartości użytkowej. Zatem wydatek poniesiony na ten cel, bez względu na jego wysokość, nie jest ulepszeniem samochodu; należy go uznać za wydatek związany z bieżącą eksploatacją, podlegający zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia.

W przypadku samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych wszystkie wydatki związane z jego bieżącą eksploatacją zalicza się do kosztów uzyskania przychodów jedynie do wysokości określonego limitu. Wyznacza go kwota będąca wynikiem pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach. W ramach limitu tzw. kilometrówki przedsiębiorca może rozliczyć obok m.in. wydatków na zakup paliwa, oleju, mycie samochodu, bieżące naprawy, wydatków związanych z okresowymi przeglądami oraz opłat parkingowych, również wydatki na zakup opon zimowych i ich wymianę.

Katarzyna Trzpioła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36201 )
Array ( [docId] => 36201 )