Wynagrodzenie członków rad nadzorczych

Kategoria: CIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-08-2012 r.

Większość spółek mających osobowość prawną posiada radę nadzorczą, która powołana jest do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut. Spółka w związku z jej funkcjonowaniem ponosi koszty.

Członek rady nadzorczej może pełnić swoją funkcję za wynagrodzeniem albo nieodpłatnie. Niezależnie od ustalonego wynagrodzenia, spółka może dokonywać na rzecz członka rady nadzorczej innych świadczeń.

Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wydawać by się mogło, że wydatki na członków rad nadzorczych spełniają powyższe warunki. Jednak zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionej funkcji.

Mając na uwadze powyższe uregulowania stwierdzić należy, iż do kosztów spółka ma prawo zaliczyć tylko wynagrodzenia wypłacane członkom rady nadzorczej z tytułu pełnionych przez nich funkcji. Świadczenia dodatkowe nie mogą być ujęte w kosztach, mimo że są związane z działalnością spółki i z uzyskiwanym przez nią przychodem.

Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. W piśmie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 14 lipca 2005 r. nr 1472/ROP1/432-168-163/05/PS czytamy, że:

(…) nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów wypłaty dokonywane przez spółkę na rzecz członków rady nadzorczej z tytułu korzystania przez nich z prywatnych telefonów dla celów pełnionej funkcji, jak również wydatki spółki przeznaczone na szkolenie specjalistyczne (z zakresu prawa handlowego, rachunkowości itp.) osób wchodzących w skład rady nadzorczej (…)”.

Podobne stanowisko zaprezentował Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem, w piśmie z 20 października 2004 r., nr D-413/122/2004, gdzie czytamy:

„(…)wydatki ponoszone na szkolenie obecnych oraz przyszłych członków rady nadzorczej Spółki "X" nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, albowiem jak wynika z treści art.16 ust. 1 pkt 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000, Nr 54, poz. 654 ze zm.) do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione przez podatnika na rzecz osób wchodzących w skład rady nadzorczej jedynie w zakresie wynagrodzeń wypłacanych im z tytułu pełnionych funkcji (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30657 )
Array ( [docId] => 30657 )

Array ( [docId] => 30657 )