Zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, a odszkodowanie

Kategoria: CIT
Data: 07-07-2017 r.

Czy wydatki na odszkodowanie można zaliczyć do kosztów podatkowych jeśli przedsiębiorca musiał wcześniej rozwiązać umowę najmu? Jaki istnieje związek odszkodowania ze źródłami przychodów? Poznaj stanowisko sądu i sprawdź komentarz Mikołaja Hewelta, doradcy podatkowego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Wydatki na odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą stanowić koszt uzyskania przychodów – takie wnioski płyną z wyroku Wyrok WSA  w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 1078/16.

Zarys sprawy

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność handlową. Spółka w związku z rozwojem swojej działalności podpisała umowę na najem nowego lokalu.  Uważała, że nieuzasadnione ekonomiczne byłoby prowadzenie dwóch placówek handlowych w tak bliskiej odległości od siebie. Spółka komandytowa podjęła więc rozmowy z wynajmującym celem rozwiązania umowy najmu. Wynajmujący jako jeden z warunków rozwiązania umowy postawił warunek zapłaty odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.

Spółka wystąpiła do organu podatkowego o potwierdzenie, że może przedmiotowe odszkodowanie zaliczyć do kosztów podatkowych.

W wydanej interpretacji organ uznał, że wypłacone odszkodowanie nie ma związku z przychodami spółki. Innego zdana był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Stanowisko sądowe

Sąd uznał, że  rozwiązanie umowy najmu i zapłata odszkodowania jest korzystne dla spółki, ponieważ pozwala na osiągnięcie większego dochodu, a zatem jest ekonomicznie uzasadnione. Z tego względu spółka ma prawo zaliczyć wypłacone odszkodowanie do kosztów uzyskania przychodów.

KOMENTARZ EKSPERTA

Mikołaj Hewelt

doradca podatkowy, Dział Prawa Podatkowego w Kancelarii
Sadkowski i Wspólnicy

Odszkodowane za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu, a  koszt uzyskania przychodu

Na to pytanie odpowiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 12 stycznia 2017 r. (sygn. akt I SA/Gl 1078/16), w którym uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów. W przedmiotowej interpretacji Minister stwierdził, że odszkodowanie związane z przedterminowym rozwiązaniem umowy najmu nie stanowi dla podatnika kosztu uzyskania przychodu. Minister wskazał, że nie kwestionuje on sensu ekonomicznego poniesionego wydatku, czy racjonalności decyzji gospodarczych podatnika.

Dokonał on natomiast oceny celowości wydatku z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego – czy został on poniesiony w związku z dążeniem do osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Zdaniem Ministra wynik takiej analizy jest negatywny i podatnik nie powinien mieć prawa do zaliczenia wydatków na odszkodowanie do kosztów uzyskania przychodów. Minister dodał, że ponoszenie kosztów stanowiących efekt podjętego ryzyka gospodarczego nie może być rekompensowane przez podatnika za pomocą przepisów podatkowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie uznał takiej interpretacji za prawidłową. Zdaniem Sądu organ dokonał wykładni przepisów w sposób niezasadnie zawężający i oderwany od realiów gospodarczych prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd wskazał, że dostrzega możliwość przypisania wydatku na odszkodowanie związane z przedterminowym rozwiązaniem umowy najmu nie tylko do działań poniesionych w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, ale także do działań związanych z osiągnięciem przychodu.

Zdaniem sądu wypłata takiego odszkodowania może być dla podatnika bardziej korzystna pod tym względem, że osiągnie on wyższy przychód, niż przychód który osiągnąłby w przypadku nieuzasadnionego ekonomicznie kontynuowania umowy najmu. Tym samym taki wydatek może zostać zaliczony przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko sądu przedstawione w powyższym wyroku jest korzystne dla podatników. Należy bowiem zauważyć, że Sąd uwzględnił w wyroku faktyczne realia działalności gospodarczej oraz w następstwie tego pozytywny wpływ zapłaty odszkodowania na przychody podatnika. Jest to prawidłowy kierunek, który powinien być wzorem dla organów podatkowych.

Przeczytaj także:

Wyrok WSA  w Gliwicach z 12 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1078/16

W PortaluFK natomiast polecamy:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40549 )
Array ( [docId] => 40549 )

Array ( [docId] => 40549 )