Zatrudnianie bezrobotnych będzie korzystne dla pracodawców

Kategoria: CIT
Data: 05-03-2013 r.

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który 14 lutego 2013 r. trafił do konsultacji społecznych. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest przede wszystkim zachęcenie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy oraz ułatwienie powrotu do pracy osobom bezrobotnym.

Grant na telepracę

Jedną z form wsparcia będzie grant na telepracę. Będą go mogli otrzymać pracodawcy, którzy zatrudnią w tej formie osoby bezrobotne będące:

  • rodzicami co najmniej jednego dziecka w wieku do 6 lat,
  • opiekunami nad osobą zależną (jeżeli zrezygnowały z pracy, by sprawować opiekę i pobierały z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne).

Grant nie będzie wypłacany w przypadku zatrudnienia jako telepracownika najbliższych członków rodziny.

Ten rodzaj wsparcia będzie finansowany z Funduszu Pracy. Maksymalna jego wysokość to 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (a zatem obecnie do 9.600 zł). Warunkiem jest jednak to by pracodawca zatrudniał telepracownika przez minimum 12 miesięcy (w pełnym wymiarze czasu pracy) lub przez 18 miesięcy (przy zatrudnieniu na pół etatu).

Świadczenie aktywizacyjne

Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby bezrobotnej, która po przerwie wynikającej z wychowywania dziecka lub opieki nad osobą zależną, chce wrócić na rynek pracy, będzie mógł wnioskować o przyznanie mu świadczenia z Funduszu Pracy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli przy obecnej wysokości tego wskaźnika: 800 zł brutto).

Świadczenie aktywizacyjne może być wypłacane przez okres:

  • 12 miesięcy - jeżeli bezrobotny będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i będzie miał zagwarantowane dalsze zatrudnienie po ustaniu prawa do świadczenia przez okres co najmniej pół roku;
  • 18 miesięcy - jeżeli bezrobotny będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i będzie miał zagwarantowane dalsze zatrudnienie po ustaniu prawa do świadczenia przez okres co najmniej roku.

Dodatkowo projekt zawiera również możliwość udzielenia pracodawcy pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

Źródło: projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Katarzyna Borkowska, specjalista z zakresu prawa podatkowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30704 )
Array ( [docId] => 30704 )

Array ( [docId] => 30704 )