Czynsz za najem firmowego samochodu osobowego jest kosztem podatkowym

Data: 10-02-2014 r.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą często decydują się korzystać z samochodów osobowych, które użytkują na podstawie umowy najmu. Z tego tytułu ponoszą wydatki na czynsz. Rozliczenie czynszu w kosztach było przyczyną sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Z najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że wydatek jakim jest czynsz nie jest wydatkiem dotyczącym używania samochodu, bieżącej jego eksploatacji. Tym samym stanowi on koszt uzyskania przychodu, który nie podlega rozliczeniu w ramach limitu wynikającego z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. Koszty używania samochodów osobowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT, oznaczają koszty związane z aktywną eksploatacją pojazdów i nie mogą być automatycznie utożsamiane z kosztami stałymi, które są ponoszone bez względu na zakres lub brak użytkowania samochodów osobowych.

Koszt czynszu stanowiącego wynagrodzenie za prawo do korzystania z samochodów jest zatem kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodów. Limit o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT dotyczy wyłącznie wydatków o charakterze eksploatacyjnym natomiast opłaty czynszowe nie są wydatkami o takim charakterze, lecz wydatkami na nabycie tytułu prawnego do posiadania i używania samochodu.

 

Orzecznictwo NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 sierpnia 2013 r. (II FSK 203/10) stwierdzając, że wydatki z tytułu czynszu za najem samochodu nie są objęte limitem z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT. Jest to odrębny koszt, który powinien być w całości zaliczany do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. A zatem nie są wydatkami poniesionymi na eksploatację samochodu wydatki ponoszone na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu np. z tytułu umowy najmu samochodu.

Wydatek jakim jest czynsz na najem samochodu nie jest wydatkiem dotyczącym używania pojazdu, lecz jego bieżącej eksploatacji. Tym samym wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu, który nie podlega rozliczeniu w ramach limitu wynikającego z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. koniec

Interpretacja MF

Kierując się wykładnią językową art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT minister finansów w interpretacji ogólnej stwierdził, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej nie są ograniczone limitem określonym w tych przepisach.

Przedmiotowe wydatki nie mieszczą się bowiem w kategorii tych wydatków. Koszty związane z używaniem samochodu osobowego to koszty posługiwania się tym pojazdem, wykorzystywania go. Koszty te nie obejmują kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego auta osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej są zaliczane wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. Przy czym nie są nimi wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego. Są to wydatki na uzyskanie samego tytułu prawnego umożliwiającego używanie samochodu, a zatem są kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33873 )
Array ( [docId] => 33873 )