Darowizna dla dzieci w formie aktu notarialnego

Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Rodzice często decydują się na darowizny różnych rzeczy dla swoich dzieci. Po spełnieniu określonych warunków podlegają one zwolnieniu. Jednak kwestię budzącą wątpliwości czy w darowiznę w formie aktu notarialnego należy zgłaszać do urzędu skarbowego.

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

W przypadku niespełnienia warunków wskazanych powyżej przedmiotowe nabycie podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ww. ustawy).

W myśl art. 4a ust. 4 przedmiotowej ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł lub
  2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
Brak obowiązku składnia oświadczeń do urzędu skarbowego w przypadku nabycia w formie aktu notarialnego potwierdzają organy podatkowe. Jako przykład można wskazać pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, nr 1438/RM/436/art.14a/364/SD/19/06/HM, z 16 lutego 2007 r., gdzie możemy przeczytać:

„(…)Z treści przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2004 r. Nr 142 poz. 1514) wynika, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, po spełnieniu warunków określonych w art. 4a ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Nie wymaga zgłoszenia nabycie następujące na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego - art. 4a ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy o podatku od spadków i darowizn (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30778 )
Array ( [docId] => 30778 )