Forma opodatkowania najmu lokali nie zależy od ich liczby

Data: 28-05-2014 r.

Możliwe jest opodatkowanie przychodu z wynajmu kilku lokali zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5 proc. i potraktowanie tego wynajmu jak prywatnego. Zasada ta dotyczy zarówno lokali mieszkalnych, jak i użytkowych.

Podatnicy miewają problemy z odpowiedzią na pytanie czy można korzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5 proc. w przypadku wynajmowania więcej niż jednego lokalu.

 

Tymczasem przepisy prawa podatkowego nie określają, iż przychód z wynajmu np. 5 lokali może być objęty zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5 proc., a przychód z wynajmu 10 lokali już należy opodatkować tak, jak z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawodawca nie uzależnił wyboru formy opodatkowania od ilości wynajmowanych lokali. Istotnym jest natomiast, aby forma tej działalności nie przybrała cech działalności gospodarczej, przede wszystkich cech zorganizowania.

Jeżeli zatem podatnik, którego głównym źródłem dochodów jest prowadzenie działalności gospodarczej, dodatkowo wynajmuje kilka lokali (użytkowych i mieszkalnych), które stanowią składnik jego majątku prywatnego, może rozliczać je korzystać z podatku zryczałtowanego. Istotne jest by działalność polegająca na wynajmie nie miała znamion profesjonalizmu lub też zorganizowania.

Trzeba pamiętać, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu, choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej. Wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Jednakże zgodnie z art. 2 ust la ustawy o podatku zryczałtowanym, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z najmu poza działalnością gospodarczą, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) tej ustawy ‒ wynosi 8,5 proc.

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35007 )
Array ( [docId] => 35007 )

Array ( [docId] => 35007 )