Na fakturze podatnik wskazuje adres firmy zgodnie z wpisem do CEIDG

Autor: Piotr Kowalski
Data: 16-06-2014 r.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę w innym mieście, niż jego miejsce zamieszkania, na fakturach powinien podawać adres głównego miejsca prowadzonej działalności gospodarczej, zgodny z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tak wyjaśnił minister finansów w interpretacji podatkowej.

Dla wielu podatników sprawa podawania adresu na fakturze nie zawsze jest klarowna. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w innych miejscowościach niż adres siedziba przedsiębiorstwa podana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ma to znaczenie w przypadku np. odprowadzania podatku VAT. Jeżeli podatnik posiada miejsce zamieszkania w miejscowości A, a działalność prowadzi w miejscowości B, wówczas podatek PIT odprowadza do urzędu skarbowego w miejscowości A, ale zgłoszenie VAT-R składa w miejscowości B.

Wątpliwości przedsiębiorcy dotyczyły tego, czy na fakturach należy wskazywać adres zamieszkania zgodny ze zgłoszeniem VAT-R, czy też adres prowadzonej działalności zgodny z wpisem do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Podatnik uważał, że skoro działalność gospodarcza nie jest prowadzona w miejscu zamieszkania, wystawiane faktury, powinny wskazywać adres głównego miejsca prowadzenia firmy, zgodny z CEIDG. Wątpliwości pojawiają się wtedy, gdy trzeba wystawić fakturę z adresem przedsiębiorstwa.

Urząd skarbowy uznał, że chociaż przepisy nie zawierają precyzyjnego sformułowania odnośnie tego, jaki adres podatnik powinien wskazać na fakturze (miejsca zamieszkania czy miejsca prowadzenia działalności), przyjąć należy, że będzie to adres zgodny ze zgłoszeniem rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług VAT-R. Zatem w przypadku osób fizycznych powinien to być adres zamieszkania, ponieważ adres dla podatnika będącego osobą fizyczną jest tym, czym adres siedziby dla podatnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, czyli informacją identyfikującą go jako podatnika.

Jednak minister finansów uznał interpretację za nieprawidłową. Zdaniem resortu finansów w sytuacji, gdy podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania, na fakturach powinien podawać adres głównego miejsca prowadzonej działalności zgodny z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przepisy nie precyzują, jaki adres w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (miejsca zamieszkania czy głównego miejsca prowadzenia działalności – jeśli to główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania) podatnik powinien wskazać w fakturze. W takim przypadku nalży przyjąć, że będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być adres zamieszkania.

Źródło:

Interpretacja indywidualna ministra finansów z 5 czerwca 2014 r., nr PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006

Piotr Kowalski

Tagi: CEIDG, faktura

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35197 )
Array ( [docId] => 35197 )