Podatek od nieruchomości płaci szkoła, a nie najemca

Autor: Marian Szałucki
Data: 02-04-2014 r.

Szkoła posiadająca nieruchomość w ramach trwałego zarządu jest posiadaczem zależnym. W świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych to ona jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Podmioty korzystające z powierzchni szkoły nie są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości.

Często zdarza się, że placówka oświatowa podpisuje umowy z różnego rodzaju podmiotami na wynajem pomieszczeń szkolnych, np. sali gimnastycznej czy pomieszczeń na gabinet stomatologiczny. Nie zawsze administracja placówki wie, kto w takiej sytuacji powinien płacić podatek od nieruchomości – szkoła czy najemcy?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami mogą być:

  1. właściciele nieruchomości, posiadacze samoistni nieruchomości i obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, a także
  2. posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego,
  • jest bez tytułu prawnego.

Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią z kolei, że posiadaczem rzeczy jest:

  • zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (mówimy wtedy o posiadaczu samoistnym), jak i
  • ten, kto nieruchomością faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą – wówczas mamy do czynienia z posiadaczem zależnym.

Trwały zarząd, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (art. 43–50), jest formą prawną władania nieruchomością przez daną jednostkę organizacyjną. Podmiot, na rzecz którego jest ustanowiony, może sam użytkować daną nieruchomość, a także oddać jej całość lub część w najem, dzierżawę albo użyczenie. Podmiot, który otrzymał daną nieruchomość w trwały zarząd, nie ma prawa do jej zbycia, ponieważ nie jest jej właścicielem.

Szkoła posiadająca nieruchomość w ramach trwałego zarządu jest posiadaczem zależnym, który włada nią na podstawie uprawnień wynikających z instytucji trwałego zarządu przyznanego na mocy decyzji. W świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych to ona jest podatnikiem podatku od nieruchomości posiadanej na podstawie innego tytułu niż umowa z właścicielem.

Marian Szałucki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34590 )
Array ( [docId] => 34590 )

Array ( [docId] => 34590 )