Urząd skarbowy może odmówić przekazania 1% podatku dla wskazanej OPP

Data: 27-01-2014 r.

Jeżeli podatnik w swoim rocznym PIT wskaże na rzecz OPP wyższą kwotę niż 1% podatku, naczelnik urzędu sam ją skoryguje i przekaże organizacji właściwą kwotę. To jedna ze zmian uchwalonej w przez Sejm nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

W rozliczeniach rocznych za 2012 rok prawie połowa Polaków przekazała 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na konta 7 tys. działających organizacji wpłynęło w sumie 480 mln zł.

Obecnie organizacje pożytku publicznego (OPP) mają czas na zgłaszanie się do rejestru do 31 stycznia każdego roku. OPP, które nie zdążyły zgłosić w wyznaczonym terminie numeru rachunku bankowego do urzędu, tracą wpływy z 1% podatku.

Posłowie przyjęli senackie poprawki do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wydłuża m.in. do 30 czerwca termin zgłaszania do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1% podatku.

Kolejna zmiana, którą zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja to aktualizacja na bieżąco wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% z PIT. Obecnie taki wykaz jest aktualizowany na 15 grudnia danego roku.

W niektórych przypadkach urząd skarbowy będzie mógł odmówić przekazania podatku dla wskazanej przez podatnika organizacji. A mianowicie, gdy:

  • organizacja nie podała, zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy,
  • organizacja została usunięta z wykazu,
  • podatnik we wniosku, podał numer wpisu do KRS, którego nie zawiera wykaz prowadzony zgodnie z art. 27a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że w sytuacji, gdy podatnik w swoim zeznaniu rocznym wskaże na rzecz OPP wyższą kwotę niż 1%, naczelnik urzędu skarbowego sam ją skoryguje, bez konieczności wzywania podatnika do korekty.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33506 )
Array ( [docId] => 33506 )