Wszystkie artykuły

  Inne podatki i opłaty 11.03.2022
  Gminy potrzebują interpretacji przepisów prawa podatkowego
  Samorząd doradców podatkowych zakazał interpretowania przepisów prawa podatkowego na rzecz organów podatkowych. Doradcy podatkowy mogą jedynie wydawać opinię i prowadzić działalność edukacyjną. Minister Finansów się nie zgadza.Samorząd zdecydował, że doradcy podatkowi nie mogą świadczyć usług na rzecz organów podatkowych. Decyzja zawarta w uchwale zapadła na podstawie działalności ...

  Inne podatki i opłaty 10.03.2022
  W środę Sejm przyjął specustawę ukraińską - będą zmiany w podatku
  Podczas prac nad specustawą w sejmie zmieniono zapis dotyczący podatku dochodowego osób obdarowanych. Uchodźca będzie musiał zapłacić podatek od darowizn. Wykreślono również budzące kontrowersje zapisy dotyczące przestępstwa z art. 231 kk - czyli nadużycia uprawnień. Uchodźcy zapłacą podatek od darowiznW pierwotnym brzmieniu, projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku ...

  Inne podatki i opłaty 10.05.2019
  Sprawdź, kiedy straty spowodowane kradzieżą możesz zaliczyć do kosztów
  Podatnik nie może bezwzględnie kwalifikować do kosztów podatkowych wydatków będących następstwem niezachowania przez niego należytej staranności – wyjaśnił dyrektor KIS. Poznaj szczegóły.W spółce pracowała nieuczciwa księgowa. Okazało się, że wyprowadziła z przedsiębiorstwa spore sumy pieniędzy, dochodziło też do fałszowania dokumentów (wydruków historii kont bankowych) ...

  Inne podatki i opłaty 21.04.2017
  Wydatki na naprawy pogwarancyjne. Sprawdź, co z kosztami
  Firma naprawia nieodpłatnie maszyny po okresie gwarancji. Czy takie wydatki zaliczy do kosztów uzyskania przychodów?  Poznaj wyrok NSA w tej sprawie.NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 3994/14 orzekł, że wydatki związane z pogwarancyjną naprawą maszyn spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.Jakie było zagadnienie sporne? Sprawa dotyczyła spółki, która zajmowała się sprzedażą ...

  Inne podatki i opłaty 21.04.2017
  Ulga na działalność B+R nie zawsze jest możliwa
  Jeżeli w umowie o pracę nie jest wskazane, że dany pracownik został zatrudniony do prac badawczo-rozwojowych, to przedsiębiorstwo nie ma prawa do skorzystania z ulgi – tak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Poznaj szczegóły.Na czy polegał problem?Spółka prowadzi działalność w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań dotyczących obsługi ruchu turystycznego. Przedsiębiorstwo ...

  Inne podatki i opłaty 21.04.2017
  Sprawdź, dlaczego opłaca się korzystać z ulgi na działalność B+R
  W związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej podatnikom przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności - tzw. „kosztów kwalifikowanych". Dowiedz się więcej.Kiedy ulga?Mechanizm ulgi polega na tym, żepodstawa opodatkowania jest pomniejszana o koszty, które zostały zaliczone ...

  Inne podatki i opłaty 01.04.2017
  Wystąp do szefa administracji skarbowej o zatwierdzenia stosowanych cen transakcyjnych
  Przedsiębiorca zobowiązany jest do wskazania wybranej metody ustalania ceny transakcyjnej i przedstawienia propozycji jej stosowania oraz warunków wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami.Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej składają podatnicy, którym szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania ...

  Inne podatki i opłaty 01.04.2017
  Czy dostosowałeś rozliczenia VAT do zmian kodeksu celnego UE
  Od zeszłego roku obowiązują nowe przepisy celne, które zostały uchwalone i obowiązują we wszystkich krajach UE. W związku tym zmodyfikowano przepisy ustawy o VAT, w celu dostosowania ich do nowych regulacji celnych. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi muszą zapoznać się z nowymi zasadami w zakresie m.in. rozliczania VAT oraz podatku akcyzowego. ...

  Inne podatki i opłaty 17.08.2016
  W 2017 roku niższe stawki podatków i opłat lokalnych
  Jaka będzie wysokość podatku od nieruchomości, czy też opłaty uzdrowiskowej, o ile będą niższe stawki podatku od środków transportowych? Sprawdź już dziś.Górne granice stawek kwotowych zmieniają się co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Nie tak ...

  Inne podatki i opłaty 05.08.2016
  Podatek od sprzedaży detalicznej już od 1 września 2016 r.
  Ustawa z 6 lipca o podatku od sprzedaży detalicznej określa formalne i materialne elementy konstrukcji nowego podatku, który ma charakter przychodowy i dotyczy sprzedaży detalicznej towarów. Podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów. Przez sprzedawców detalicznych rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną, spółkę cywilną oraz ...