Wszystkie artykuły

  PCC 24.04.2022
  Skutki podatkowe pożyczki zaciągniętej przez spółkę... u rodziców
  Jeśli rodzeństwo pożyczy pieniądze od swoich rodziców, to zgodnie z przepisami pożyczka ta zwolniona jest z podatku od czynności cywilnoprawnych. Co w sytuacji, gdy ta pożyczka zostanie przekazana spółce prowadzonej przez rodzeństwo? Czy spółka także będzie zwolniona z podatku?Z takim problemem zgłosiło się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej rodzeństwo, które wspólnie ...

  PCC 01.06.2016
  Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków opłaconych gotówką
  Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tych płatności, które nie zostaną zrealizowane z wykorzystaniem rachunku bankowego przedsiębiorcy – to główny cel najnowszych zmian w podatkach dochodowych. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności ...

  PCC 09.04.2015
  Urząd skarbowy może zakwestionować cenę nieruchomości
  Kiedy uda się zakupić mieszkanie lub działkę w okazyjnej cenie radość z udanej inwestycji może potrwać krótko. Urząd skarbowy może bowiem zakwestionować wartość transakcji zapisanej w akcie notarialnym i przysporzyć podatnikowi kłopotów.Podpisanie u notariusza umowy kupna sprzedaży nieruchomości tylko pozornie oznacza koniec transakcji. Urzędy skarbowe skrupulatnie sprawdzają ...

  PCC 04.03.2013
  Możliwa jest konwersja wierzytelności na nowe udziały spółki
  Jednym ze sposobów na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. może być przekwalifikowanie wcześniej udzielonych pożyczek na kapitał podstawowy. Co ważne, nie jest wymagane aby konwersja ta dotyczyła jednocześnie wszystkich wspólników.Zamiana pożyczki na kapitał udziałowy ma dwojaki charakter – z jednej strony stanowi konwersja wierzytelności na udziały (z punktu widzenia ...

  PCC 12.02.2013
  Jednorazowa, nieodpłatna pożyczka podlega PCC
  Zaprzyjaźnione podmioty gospodarcze mogą udzielać sobie bezprocentowych pożyczek. Należy jednak pamiętać, że z tego tytułu powinny odprowadzić PCC.Umowy pożyczki pieniędzy podlegają, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Trzeba pamiętać jednak o tym , że PCC nie podlega większość czynności cywilnoprawnych (w tym pożyczki), jeżeli przynajmniej jedna ...

  PCC 01.02.2013
  Nie ma PCC od nabycia udziałów w celu umorzenia
  Ministerstwo Finansów wyjaśnia: katalog czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest zamknięty. Nie ma w nim nabycia udziałów spółki w celu ich umorzenia.Właściciel spółki z o.o. planuje nabyć własne udziały, w celu ich umorzenia. Czy taki zabieg trzeba będzie rozliczyć pod kątem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)? O kwalifikacji określonej czynności ...

  PCC 22.01.2013
  Na ustalenie wartości nieruchomości nie ma wpływu hipoteka
  Obciążenie nieruchomości hipoteką może mieć wpływ na jej cenę, jednak nie ma w pływu na ustalenie wartości rynkowej. Ponieważ to wartość rynkowa, a nie cena stanowi podstawę opodatkowania PCC obciążenie nieruchomości hipoteką nie ma wpływu na wysokość tego podatku - stwierdził NSA (sygn. akt II FSK 2109/10).Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się ...

  PCC 14.01.2013
  Pożyczka udzielona udziałowcowi nie zawsze podlega PCC
  Umowy pożyczki podlegają, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ustawodawca przewiduje jednak zwolnienie od podatku m.in. dla czynności cywilnoprawnych, z wyłączeniem umowy spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana lub zwolniona z podatku od towarów i usług.W celu ustalenia, czy udzielone przez spółkę ...

  PCC 08.01.2013
  Uznanie spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową na gruncie PCC
  Takie podejście może nieść ze sobą liczne korzyści dla podatników. Przykładowo pożyczki udzielane przez wspólników spółce, mogłyby wówczas korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PCC, podczas gdy w spółce osobowej są one zrównane ze zmianą umowy spółki i jako takie podlegają opodatkowaniu.W ostatnich tygodniach trwa dyskusja wokół planów Ministerstwa Finansów, z których ...

  PCC 03.12.2012
  Kiedy nie zapłacimy PCC od umowy pożyczki
  Podatek od czynności cywilnoprawnych jest jednym z najbardziej popularnych podatków. PCC należy zapłacić m.in. od umowy pożyczki. Jednak, jeśli pożyczkodawcą jest podatnik VAT czynny lub zwolniony, wówczas nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.Sam fakt, że spółka-pożyczkodawca nie posiada w przedmiocie swojej działalności czynności związanych z udzielaniem ...