Wszystkie artykuły

  PCC 30.11.2012
  Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce z o.o. bez PCC
  Udzielenie pożyczki spółce kapitałowej (w tym spółce z o.o.) przez jej wspólnika jest czynnością podlegającą PCC, która korzysta ze zwolnienia od tego podatku.Udzielenie przez wspólnika pożyczki spółce z o.o. stanowi czynność podlegającą PCC. Podatkowi podlegają umowy pożyczki pieniędzy oraz rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. A zatem, udzielenie przez wspólnika pożyczki ...

  PCC 19.11.2012
  Umowy sprzedaży do 1 tys. zł nie podlegają PCC
  W sytuacji, gdy sprzedawca nie jest podatnikiem VAT, tylko osobą fizyczną ciężar opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnej spoczywa na nabywcy. Wyjątek stanowią towary, których wartość rynkowa nie przekracza 1 000 zł.Zakup towarów wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku VAT lub podatku od czynności cywilnoprawnych, w zależności od tego, czy sprzedający ...

  PCC 19.11.2012
  Udzielenie pożyczki spółce córce podlega PCC
  Jeżeli umowa pożyczki została zawarta na terytorium RP, to występuje podatek od czynności cywilnoprawnych. Stawka PCC wynosi 2%, obliczona od kwoty udzielonej pożyczki.Obowiązek podatkowy w przypadku umowy pożyczki powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Istotne znaczenie ma sam fakt oraz data zawarcia umowy. Kiedy umowa pożyczki podlega PCC Aby umowa pożyczki podlegała ...

  PCC 13.11.2012
  Świadczenie pracy jako wkład do spółki osobowej bez PCC
  Wniesienie wkładu przez wspólnika przystępującego do spółki osobowej podlega, co do zasady, opodatkowaniu PCC jako zmiana umowy spółki. Jednak wkład w postaci świadczenia pracy nie podlega PCC, gdyż nie powoduje zwiększenia majątku spółki osobowej. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega, między innymi, zmiana umów spółek. Przez zmianę spółki osobowej (np. ...

  PCC 11.11.2012
  Darowizna z długiem podlega PCC
  Typowa darowizna podlega podatkowi od spadków i darowizn w przypadku gdy nabywcą jest osoba fizyczna. W przypadku osoby prawnej podlega CIT. Jednak w niektórych sytuacjach otrzymanie w drodze darowizny np. mieszkanie rodzi obowiązek zapłaty również PCC.Darowizna to nie zawsze same korzyści. Osoba, która dostaje darowiznę z długami lub obciążeniami, zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych ...

  PCC 01.10.2012
  Nie musisz już mieć elektronicznego podpisu kwalifikowanego
  Resort finansów zafundował nam kolejne ułatwienia w przesyłaniu deklaracji przez Internet. Od 1 października 2012 r. podatnicy mogą składać kolejne deklaracje w formie elektronicznej bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego.Resort finansów z dniem 1 października 2012 r. rozszerzył możliwość przesyłania drogą elektroniczną bez konieczności posiadania ...

  PCC 28.08.2012
  Co podlega PCC
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) płacimy od zawieranych czynności cywilnoprawnych. Katalog czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty. W przypadku zawierania wielorakich umów najpopularniejszym podatkiem, z którego zapłatą należy się liczyć, jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatkiem od czynności cywilnoprawnych ...

  PCC 28.06.2012
  Ponowne zobowiązanie podatkowe - czy to możliwe
  Nie tylko możliwe, ale zgodne z Konstytucją RP i na dodatek skutkuje wyższą, 20% stawką podatku od czynności cywilnoprawnych. Takie stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r. (P 41/10). Stan faktyczny sprawy Podatnik w toku postępowania prowadzonego przez organ podatkowy w 2009 r., dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. powołał się ...

  PCC 25.06.2012
  Cash pooling, a podatek od czynności cywilnprawnych
  Cash pooling to forma zarządzania finansami stosowana przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej (holdingu) lub podmioty powiązane ekonomicznie w inny sposób. Cash pooling polega na koncentrowaniu środków z jednostkowych rachunków (sald) poszczególnych jednostek (rachunków uczestników) - na wspólnym rachunku grupy (rachunek główny, docelowy) i zarządzaniu zgromadzoną w ten ...

  PCC 12.04.2012
  Umowa przedwstępna a podatek od czynności cywilnoprawnych
  Jedną z możliwych form przeprowadzenia transakcji powszechnie stosowanych w obrocie jest zawarcie najpierw umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, a następnie umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości. Powstaje wówczas problem, w którym momencie odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, ...