Wszystkie artykuły

    PCC 12.04.2012
    Podatek od czynności cywilnoprawnej poza granicami Polski
    W przypadku zakupu samochodów czy innych rzeczy poza granicami kraju podatnicy mają niezwykle często wątpliwości czy powinni odprowadzić od dokonanej transakcji podatek od czynności cywilnoprawnych. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się: na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej ...