Dochody z nieujawnionych źródeł

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 25-07-2012 r.

W pewnych okolicznościach organy podatkowe mogą do dochodów zastosować stawkę sankcyjną. Stawka podatku dochodowego w wysokości 75 proc. dotyczy bardzo nielicznej grupy podatników, którzy nie chcą lub nie mogą ujawnić źródła, z którego pochodzą niektóre czy wszystkie ich dochody.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochody podatników ze źródeł nieujawnionych podlegają opodatkowaniu stawką 75 proc.

Opodatkowanie przychodów ze źródeł nieujawnionych może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu przez urząd skarbowy postępowania podatkowego, zakończonego decyzją ustalającą wysokość dochodów z nieujawnionych źródeł.

Obowiązkiem organów podatkowych, dokonujących ustalenia podatku z nieujawnionych przychodów, jest przede wszystkim określenie kwoty poniesionego wydatku oraz wartości zgromadzonych w tym roku zasobów finansowych.

Ponadto organ powinien również ustalić wielkość mienia zgromadzonego w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, które pochodzi z przychodów już opodatkowanych lub wolnych od podatku. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że poniesione wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, organy podatkowe są uprawnione do przyjęcia tezy, że podatnik osiągnął przychody ze źródeł, których nie ujawnił.

Takie podejrzenie uzasadnia wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł przychodów, które może być wszczęte tylko z urzędu.

 

Jeżeli zaś chodzi o metody ustalenia przez organy podatkowe dochodu, który mógłby zostać opodatkowany jako dochód ze źródeł nieujawnionych, to najtrafniejszą metodę podał NSA w wyroku z 21 marca 1996 r. (sygn. SA/WR 1905/96).

Sąd wskazał w nim, że o ile w postępowaniu podatkowym dotyczącym dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu zostanie stwierdzone poniesienie wydatków przekraczających znacznie zeznany dochód, na podatniku ciąży wykazanie, że wydatki te znajdują pokrycie w określonym źródle przychodów lub posiadanych zasobach.

Wyjaśnienia podatnika stanowią dowód w takim postępowaniu, lecz podlegają ocenie organu podatkowego i ich wartość dowodowa zależy od tego, czy są one prawdopodobne. To zatem stan majątkowy podatnika oraz jego wydatki wskazują na możliwość istnienia dochodów, które mogą nie znajdować pokrycia w ujawnionych źródłach.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30867 )
Array ( [docId] => 30867 )

Array ( [docId] => 30867 )