Dofinansowanie kursów podnoszących kwalifikacje pracownika bez podatku

Kategoria: PIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 01-03-2015 r.

Pracownik podnoszący kwalifikacje za zgodą przełożonego może wziąć urlop szkoleniowy. Za dzień wolny od pracy pobiera całość wynagrodzenia. Dla pracodawcy skutki podatkowe pojawiają się, gdy chce pokryć niektóre opłaty związane ze szkoleniem pracownika.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

Kodeks pracy różnicuje zakres świadczeń przysługujących pracownikom w zależności od tego, czy zatrudniony:

  1. podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą bądź
  2. zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy.

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które nie korzysta ze zwolnienia. Ponadto pracodawca może mu przyznać dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowani, które w takich okolicznościach korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Z kolei pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy, może być przyznane jedynie zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia i urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.

Przepisy Kodeksu pracy dotyczą przede wszystkim podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika, ale również mają zastosowanie w przypadku, gdy planowany jest awans pracownika.

Ponoszony przez pracodawcę koszt opłaty za kształcenie przy jednoczesnym związku zdobywanej wiedzy czy umiejętności z zakresem obowiązków pracownika i rozwojem spółki, stanowi dla pracownika dochód korzystający ze zwolnienia od podatku.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 stycznia 2015 r., nr IBPBII/1/415-91/14/BP

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36689 )
Array ( [docId] => 36689 )