Dotacja dla bezrobotnego na działalność gospodarczą bez PIT

Kategoria: PIT
Data: 05-06-2014 r.

Bezrobotny może otrzymać jednorazowo z Funduszu Pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej. Otrzymane wsparcie na zakup wyposażenia do firmy jest przychodem z działalności gospodarczej, korzystającym ze zwolnienia z PIT.

Osoby bezrobotne podejmując działalność gospodarczą niekiedy otrzymują dofinansowanie z urzędów pracy. Często przyznawane są środki np. na zakup maszyn, narzędzi niezbędnych do wykonywania działalności. Nie zawsze jednak podatnicy wiedzą, czy tego rodzaju dofinansowanie jest zwolnione z PIT.

Organ podatkowy uznał, że środki przeznaczone na zakup wyposażenia stanowią przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT. Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Organ podatkowy zauważył, że o tym, czy otrzymana dotacja lub inne nieodpłatne świadczenia stanowią przychód z działalności gospodarczej, czy też nie, decyduje cel, na jaki zostały wydatkowane. Jednak samo ustalenie takiego przeznaczenia nie przesądza o konieczności opodatkowania przychodu. A to dlatego, że niektóre środki publiczne stanowiące przychód podatkowy podlegają zwolnieniu z PIT , np. jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy PIT.

Wydatki poniesione przez podatnika, a pokryte z otrzymanych dotacji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, za wyjątkiem odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych ze środków pochodzących z dotacji. Wydatki na nabycie innego wyposażenia niż środki trwałe pokryte z dotacji mogą w całości stanowić koszty podatkowe.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą powinni zatem mieć pewność, że otrzymanie przez nich jednorazowych środków nie będzie generowało dodatkowego obciążenia podatkowego w postaci opodatkowania przychodu, gdyż będzie on z zwolniony z PIT. Wydatki na nabycie składników majątkowych niepodlegających amortyzacji, a sfinansowane z otrzymanych jednorazowo środków mogą stanowić koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. 

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 marca 2014 r., ITPB1/415-14/14/AK

Aleksandra Sypek, Dział Prawa Podatkowego, Sadkowski i Wspólnicy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35076 )
Array ( [docId] => 35076 )

Array ( [docId] => 35076 )