Dowóz pracownika do pracy bez podatku

Kategoria: PIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 27-01-2015 r.

Jeżeli pracodawca zorganizuje swoim podwładnym darmowy transport autobusem do zakładu pracy, wówczas wartość tego świadczenia jest wolna od PIT. Zwolnienie z podatku nie dotyczy jednak dowozu samochodem osobowym ani zakupu biletów przez pracodawcę.  

Zwolnieniu od podatku dochodowego podlega wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem. W świetle art. 2 pkt 41 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, autobusem jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Do tej kategorii należy zatem uznać także bus (mikrobus), którym może podróżować co najmniej 10 osób (wliczając w to prowadzącego pojazd).

 

Z przepisów nie wynika, czy zwolnienie podatkowe dotyczy wyłącznie przewozów własnym taborem autobusowym pracodawcy, czy też może on skorzystać do tych celów z usług zewnętrznej firmy przewozowej. Można jednak uznać, że świadczenie takich usług przez podmiot zewnętrzny nie powinno ich dyskwalifikować jako upoważniających do zwolnienia na podstawie art. 21 ust 1 pkt 14a ustawy o PIT.

Nie w każdym przypadku dowóz pracownika do pracy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na rodzaj środków transportu, którymi realizowany jest przewóz.

Ponieważ z literalnego brzmienia przepisów wynika, że zwolnienie, obejmuje wyłącznie przewozy pracowników autobusem, należy uznać, że nie będzie przysługiwać w sytuacjach, gdy transport tych osób do pracy realizowany jest innymi pojazdami, np. samochodami osobowymi czy busami przystosowanymi do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. W takich przypadkach u pracowników korzystających z bezpłatnego dowozu na koszt pracodawcy nadal trzeba będzie rozpoznawać przychód podatkowy.

W przypadku, gdy dojazd pracowników do pracy odbywa się w ramach zwrotu kosztów (np. za bilety), nie będzie spełniony warunek organizowania dowozu przez pracodawcę. Refundacja kosztów biletu autobusowego pracownikowi, nie podlega zwolnieniu z PIT. Zakup przez pracodawcę dla pracowników biletów na dojazdy do pracy (np. miesięcznych) również nie jest okolicznością uzasadniającą zastosowania zwolnienia, nawet jeśli będą to bilety na przejazdy autobusami. Udostępnienie pracownikowi biletów, będzie jego przychodem który powinien być opodatkowany PIT.

Mariusz Olech, ekspert podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36441 )
Array ( [docId] => 36441 )

Array ( [docId] => 36441 )