Dowóz pracowników do pracy

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Większe zakłady pracy znajdują się zazwyczaj na obrzeżach miast. Dlatego też pracownicy często mają trudności w dotarciu miejsca wykonywania pracy. Pracodawcy aby zdobyć pracowników zapewniają bezpłatny transport. Powstaje wówczas pytanie czy zapewnienie przez pracodawców nieodpłatnego dowozu będzie stanowiło dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Przy oferowaniu dowozu do pracy mamy do czynienia ze świadczeniami nieodpłatnymi na rzecz pracowników. Wartość pieniężną tych świadczeń ustala się według ceny ich zakupu. Wartość otrzymanego od pracodawcy świadczenia w zakresie przewozu do i z pracy stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Z definicji tej wynika zatem, że do przychodów pracownika zalicza się nie tylko otrzymane pieniądze, ale również otrzymane świadczenia rzeczowe, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień, zawartym w art. 21 ustawy o PIT.

Oznacza to, że pracownicy osiągają przychody ze stosunku pracy nie tylko z tytułu otrzymywanego co miesiąc wynagrodzenia, ale również w każdym innym przypadku, gdy otrzymywane świadczenie pieniężne lub inne nieodpłatne świadczenie ma związek z wykonywaną pracą.

Mając powyższa na uwadze stwierdzić należy, iż dowóz pracowników do siedziby firmy będzie stanowił dla nich przychód podlegający opodatkowaniu.

 

„(…) Wartość nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika w postaci zapewnienia dowozu do pracy i z pracy stanowi jego przychód ze stosunku pracy.

W konsekwencji więc Spółka, jako płatnik, ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30834 )
Array ( [docId] => 30834 )