Honorowy dawca może odliczać w PIT 130 za litr krwi

Kategoria: PIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 16-02-2015 r.

Podatnik, który jest honorowym krwiodawcą może odliczyć 130 zł za litr krwi w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Należy jednak pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu faktu oddania krwi.

Aby dokonać odliczenia na cele krwiodawstwa, podatnik musi posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Nie trzeba tego dołączać do rocznego zeznania PIT, ale też nie wolno się go pozbywać. Trzeba je przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. W tym czasie urząd skarbowy ma prawo skontrolować poprawność odliczenia.

 

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

•  od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu  pit-28 (składanym do 31 stycznia roku następujące-go po roku podatkowym)
lub
•  od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Do zeznania rocznego trzeba też dołączyć formularz PIT/O, w którym wykazuje się kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew). Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew jak również osocze lub inne składniki krwi. Za litr pobranej krwi przysługuje ekwiwalent pieniężny wynoszący 130 zł.

Źródło:

Ministerstwo Finansów

Odliczenie z  tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6% dochodu (w przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazywanego w zeznaniu. Podatnik, który składa dwa zeznania np. PIT-37 i PIT-28, może część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu od przychodu (PIT-28), a część w drugim od dochodu (PIT- 37).

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36590 )
Array ( [docId] => 36590 )