Jak uniknąć podatku dochodowego od zbycia nieruchomości

Kategoria: PIT
Data: 04-12-2012 r.

W przypadku zbycia nieruchomości można uniknąć zapłaty podatku dochodowego przeznaczając otrzymaną kwotę na własne cele mieszkaniowe. Jest to tzw. ulga mieszkaniowa.

Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości są zwolnione od podatku dochodowego w kwocie jaką przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe z przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Korzystanie z ulgi można przedstawić zapisem:

Dochód (przychód - koszty uzyskania przychodów) x wydatki na cele mieszkaniowe/przychód z odpłatnego zbycia = dochód zwolniony

Trzeba pamiętać o 2-letnim terminie

Jeśli chcemy skorzystać ze zwolnienia trzeba dochować terminu. Przychód ze zbycia nieruchomości musi być wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Przykład

Mieszkanie nabyte w 2009 r. za 300.000 zł zostało sprzedane w 2011 r. za 400.000 zł. Zatem przychód wyniósł 400.000 zł, koszt uzyskania przychodu 300.000 zł, dochód 100.000 zł. Jeżeli podatnik zadeklaruje w zeznaniu PIT-39, że do końca 2013 r. wyda 240.000 zł na własne cele mieszkaniowe, to udział wydatku w przychodzie wyniesie 60% (240.00/400.000 x 100%). Wysokość zwolnienia od podatku dochodowego to iloczyn dochodu i wyliczonego udziału - 100.000 zł x 60% = 60.000 zł. Kwota podatku dochodowego wyniesie 7.600 zł, co wynika z wyliczenia: 100.000 zł (dochód) - 60.000 zł (kwota zwolnienia) = 40.000 x 19% (stawka podatku) = 7.600 zł.

 

Jeżeli podatnik na własne cele mieszkaniowe przeznaczyłby kwotę 400.000 zł udział wydatków w przychodzie wyniósłby 100% i w konsekwencji cała kwota dochodu byłaby zwolniona od podatku dochodowego.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 131, ust. 25, art. 30e, art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 3, ust. 4 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

Autor: Rafał Paciorkiewicz

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30922 )
Array ( [docId] => 30922 )

Array ( [docId] => 30922 )