Konkursy organizowane przez firmy

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-09-2012 r.

Firmy w celu zapoznania ze swoją ofertą i promowaniem marki niezwykle często decydują się a organizację konkursów dla swoich klientów. Jednak nie pamiętają, iż przyznane nagrody co do zasady podlegają opodatkowaniu.

Wartość nagród wygranych w konkursach podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jeśli wygrana ma charakter pieniężny, płatnik dokonując jej wypłaty, pobiera podatek z kwoty wygranej. W przypadku, gdy nagroda ma postać niepieniężną przed jej wydaniem, organizator konkursu powinien zażądać od zwycięzcy wpłaty gotówki na poczet należnego podatku.

Jednak ustawa o PIT przewiduje również wyjątki od zasady opodatkowania nagród w konkursie. Zwolnienie od podatku dotyczy m.in. nagród wygranych w konkursach, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł;
  • zostały wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową.

 

Jeżeli wartość wygranej przekracza 760 zł organizator pobiera podatek od całej wygranej. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nr ITPB2/415-76/08/BK w piśmie z 28marca 2008 r.:

„(…)Natomiast w sytuacji, gdy wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu przekroczy kwotę 760 zł, uzyskany przychód podlegał będzie w całości opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podmiotem obowiązanym (płatnikiem), na mocy art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ww. ustawy , do pobrania i odprowadzenia - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika - podatku dochodowego od całej wartości nagrody (wygranej) oraz złożenia formularza PIT-8AR, jest podmiot dokonujący wypłaty nagrody. Organizator konkursu nie musi składać miesięcznej deklaracji o wygranych. Deklarację roczną przekazuje się do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30879 )
Array ( [docId] => 30879 )

Array ( [docId] => 30879 )