Kopie PIT-11 i PIT-40 lepiej przechowywać 5 lat

Kategoria: PIT
Data: 02-04-2013 r.

Przedsiębiorstwo jako płatnik nie ma obowiązku przechowywania u siebie dodatkowych egzemplarzy PIT-11 i PIT-40, które przekazało pracownikom w celu rozliczenia podatku. W praktyce warto przechowywać kopie tych dokumentów, przynajmniej przez okres 5 lat.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej płatnicy i inkasenci mają obowiązek przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta. Najczęściej okres ten będzie wynosić 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin pobrania lub przekazania podatku przez płatnika (inkasenta).

Nie każdy dokument trzeba przechowywać

Można się jednak spotkać ze stanowiskami organów skarbowych, zgodnie z którymi opisane powyżej terminy nie dotyczą dokumentów PIT-11. Jedna z interpretacji urzędu skarbowego stwierdza wprost, iż informacja PIT-11 nie ma związku z poborem podatku. Jest natomiast imienną informacją o wysokości dochodu i pobranych zaliczkach przez płatnika na podatek dochodowy od osób fizycznych, której treść można odtworzyć na podstawie innych dokumentów, które płatnik ma obowiązek przechowywać.

W praktyce oprócz egzemplarzy przeznaczonych dla podatnika oraz dla urzędu skarbowego płatnicy najczęściej zachowują także kopię tej informacji na własne potrzeby. Jest to podyktowane praktycznymi względami (np. dowodowymi), a nie obowiązującymi przepisami.

PIT-11 i PIT-40 nie stanowią dokumentacji pracowniczej w rozumieniu prawa pracy

Konieczność przechowywania przez spółkę PIT-11 i PIT-40 nie wynika także z przepisów prawa pracy. Wprawdzie w regulacje kodeksu pracy nakładają na pracodawców obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, jak również ich przechowywania w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, ale PIT-11 i PIT-40 nie są uznawane za tego rodzaju dokumentację. Oznacza to, że nie trzeba ich dołączać do akt osobowych pracowników.

Mariusz Olech, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30973 )
Array ( [docId] => 30973 )

Array ( [docId] => 30973 )