Menedżer nie zapłaci PIT od służbowego samochodu

Kategoria: PIT
Data: 22-07-2013 r.

Powstanie przychodu podlegającego PIT nie zaistnieje w sytuacji, gdy udostępnimy osobie fizycznej zatrudnionej na kontrakcie: firmowy samochód, komputer, czy też telefon komórkowy – wyjaśnił minister finansów (IPPB2/415-353/13-2/MG).

Spółka prowadzi działalność o profilu informatyczno-technologicznym. Zamierza zawrzeć z osobą fizyczną umowę o zarządzanie kontraktem. Na podstawie umowy pracownik będzie realizował określoną inwestycję. Do jego zadań będzie należało: reprezentowanie spółki przed inwestorem, podwykonawcami i dostawcami, kierowanie pracami osób zatrudnionych w spółce itp. Osoba na kontrakcie otrzyma do dyspozycji: służbowy samochód osobowy, laptop, telefon komórkowy. Spółka zwróci pracownikowi koszty: eksploatacji auta, rozmów telefonicznych, przejazdów i noclegów, które zatrudniony poniesie w związku realizacją inwestycji.

 

Firma wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o interpretację, w którym spytała, czy nieodpłatne udostępnienie osobie fizycznej mienia należącego do spółki, czyli: samochodu służbowego, komputera, telefonu komórkowego, a także wydatki poniesione przez osobę zarządzającą na eksploatację sprzętu, koszty noclegów, przejazdów krajowych i zagranicznych, zwrócone przez spółkę stanowią dla menedżera dodatkowy przychód, od którego firma musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W opinii spółki w opisanej sytuacji przychód nie powstanie, a firma nie musi pobierać zaliczki na podatek.

Warszawska Izba Skarbowa przypomniała, że za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Przychodem osoby fizycznej zarządzającej kontraktem jest każde świadczenie - nie tylko ewentualne wynagrodzenie za świadczone usługi, ale także nieodpłatne świadczenia otrzymywane w związku ze świadczeniem danej usługi.

Jak wyjaśnił organ podatkowy udostępnione osobie fizycznej zarządzającej kontraktem mienie spółki w postaci: samochodu służbowego, komputera (laptopa), telefonu komórkowego, powierzchni biurowej w siedzibie firmy oraz jej oddziale znajdującym się w innej miejscowości niż siedziba w celu wykonania powierzonych zadań oraz wydatki poniesione na eksploatację sprzętu (paliwo, rozmowy telefoniczne), które to mienie nie będzie wykorzystywane do celów prywatnych należy uznać, że osoba fizyczna nie będzie uzyskiwała z tego tytułu przychodów z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód powstałby w sytuacji, gdyby osoba ta korzystała z tych składników majątku dla celów prywatnych, z czym nie mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Minister finansów przyznał rację spółce, że od tych tytułów nie musi, jako płatnik, pobierać i wpłacać zaliczek na PIT.


Źródło:
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lipca 2013 r., IPPB2/415-353/13-2/MG.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31036 )
Array ( [docId] => 31036 )