Niektórzy podatnicy muszą złożyć zeznania rocznie do 2 lutego 2015 r.

Kategoria: PIT
Autor: Jakub Rychlik
Data: 23-01-2015 r.

Podatnicy opłacający kartę podatkową oraz przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do końca stycznia muszą złożyć zeznania za 2014 rok. W tym roku wyjątkowo termin ten przesuwa się na 2 lutego.  

W 2015 roku ostatni dzień stycznia przypada w sobotę, zatem termin na złożenia zeznania dla kartowicza i ryczałtowca wydłuża się do poniedziałku, czyli do 2 lutego 2015 r.

W tym samym czasie trzeba przekazać do urzędu m.in. PIT-11, PIT-8C, czy też IFT-1 w wersji papierowej. Taki obowiązek dotyczy wyłącznie przygotowania dokumentów za nie więcej niż 5 podatników.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych można obniżyć o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nie większej niż 7,75% podstawy ich wymiaru. Ryczałtowcy nie mogą jednak skorzystać z ulgi rodzinnej.

Przedsiębiorcy rozliczających się w formie karty podatkowej nie muszą składać zeznań, prowadzić ksiąg podatkowych, jak również sporządzać spisu z natury na koniec roku. Wysokość podatku dochodowego na dany rok ustala bowiem naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji. Kartowicze nie mogą dokonywać odliczeń od podstawy opodatkowania, do czego uprawnieni są ryczałtowcy. Jedyne odliczenie, jakie im przysługuje, to odliczenie od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75 % jej podstawy.

Obowiązek złożenia deklaracji do 2 lutego przyszłego roku ciąży nie tylko na podatnikach opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej, ale również na płatnikach podatku dochodowego.

Trzeba też pamiętać o zmienionych zasadach składania niektórych PIT i CIT, które wprowadza od początku 2015 roku, ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563).

Od stycznia większość dokumentów składa się obowiązkowo elektronicznie. Natomiast, jeżeli deklaracje są składane za nie więcej niż 5 podatników, można je przesłać do urzędu skarbowego w wersji papierowej.

Jakub Rychlik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36427 )
Array ( [docId] => 36427 )

Array ( [docId] => 36427 )