Noclegi pracowników w hotelach nie są obciążone PIT

Kategoria: PIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 06-02-2015 r.

Osoby zatrudnione, których miejscem pracy jest cały kraj, nie muszą płacić PIT od rachunku za pobyt w hotelu. Zwrot wydatków na noclegi pracownika nie jest bowiem przychodem ze stosunku pracy.

Często firmy finansują swoim pracownikom, których charakter pracy polega na ciągłym przemieszczaniu się po kraju, noclegi w hotelach. Często w umowach o prace takich osób, jako miejsce wykonywania pracy podaje się obszar całego kraju. W przypadku, gdy firmy nie wypłacają zatrudnionym diet lub innych należności z tytułu odbywania podróży służbowych, mogą pojawić się wątpliwości, w jaki sposób traktować zwrot kosztów noclegów. Niekiedy urzędy skarbowe uważają, że są to przychody pracowników podlegające PIT.

 

Spółka uważała, że wartości finansowanego przez nią noclegu, z którego będzie korzystać pracownik w związku z koniecznością nocowania poza miejscem swego zamieszkania w celu prawidłowego wykonania czynności służbowych, nie należy traktować jako jednego ze składników przychodu pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Organy fiskusa stoją na stanowisku, że za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. W konsekwencji należy pobierać oraz odprowadzać w związku ze sfinansowaniem noclegu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jednak innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który wskazał, że ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, bo to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy.

Zdaniem sądu ze względu na zapisy umowy o pracę i powierzenie pracownikowi obowiązków na określonym w umowie obszarze działalności firmy - poza miejscem zamieszkania pracownika - nie można przyjąć, że po stronie pracownika powstanie przychód w postaci wartości noclegu.

Źródło:

Wyrok WSA w Poznaniu z 20 listopada 2014 r., I SA/Po 548/14

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36510 )
Array ( [docId] => 36510 )

Array ( [docId] => 36510 )