Prywatny majątek w firmie

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-09-2012 r.

Przedsiębiorcy wykorzystują w prowadzonej działalności składniki majątku prywatnego, które najczęściej zostały kupione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Dlatego nie były „brane na firmę”. Powstaje pytanie czy mogą oni wprowadzić go do majątku firmy, i jak to zrobić?

Amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Mając na uwadze cytowany wyżej przepis należy stwierdzić, iż składnik majątku staje się środkiem trwałym dopiero wówczas, gdy spełnia wskazane warunki.

Wprowadzenie środków trwałych do ewidencji jest warunkiem niezbędnym do zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

 

Rodzaj oraz forma dokumentu potwierdzającego fakt przekazania środka trwałego zakupionego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, na potrzeby prowadzonej działalności może być dowolna. Dokument taki musi jednak zawierać dane potwierdzające fakt dokonania takiej operacji, określać: datę jej dokonania, rodzaj środka trwałego będącego przedmiotem przekazania oraz inne dane niezbędne do wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych i prawidłowego ustalenia odpisów amortyzacyjnych.

Prawidłowość takiego sposobu postępowania potwierdził też Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w postanowieniu z 9 czerwca 2006 r., nr IIUSpbIA/ /1/415-77/111a/49/06/BB. Organ podatkowy podkreślił w nim, że:

"(...) rodzaj oraz forma dokumentu potwierdzającego fakt przekazania zestawu fotograficznego, zakupionego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, na potrzeby prowadzonej działalności może być dowolna. Dokument taki musi jednak zawierać dane potwierdzające fakt dokonania takiej operacji, określać: datę jej dokonania, rodzaj środka trwałego będącego przedmiotem przekazania oraz inne dane niezbędne do wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych i prawidłowego ustalenia odpisów amortyzacyjnych. (...)"


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30878 )
Array ( [docId] => 30878 )