Rozliczanie przedświątecznych bonusów

Kategoria: PIT
Data: 16-12-2014 r.

Wartość bonów towarowych przekazywanych pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy. Natomiast wydatki na paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci mogą powiększać ich przychód bądź nie. Zależy to od tego, czy wydatki te pochodzą ze środków obrotowych czy z ZFŚS.

W okresie świąt Bożego Narodzenia wielu pracodawców decyduje się na przygotowanie dla swoich pracowników dodatkowych świątecznych benefitów. Przekazując pracownikom bony, pracodawca jest zobowiązany doliczyć ich wartość do przychodu pracownika ze stosunku pracy, niezależnie od źródła ich sfinansowania.

Nawet jeśli bony zostaną ufundowane ze środków ZFŚS, pracownikowi nie przysługuje zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi nie są świadczeniami rzeczowymi, jakie mogą podlegać zwolnieniu z PIT w przypadku ich finansowania ze środków ZFŚS.

Jeżeli natomiast zakup świątecznych bonów dla pracowników został sfinansowany ze środków obrotowych firmy, a także pozostaje w związku z jej działalnością, można ten wydatek ująć w kosztach podatkowych w dacie poniesienia. W przypadku zakupu ze środków ZFŚS należy pamiętać, że sam odpis na ZFŚŚ jest już rozpoznawany jako koszt podatkowy (jeśli tylko jest przekazany na rachunek ZFŚS).

Alternatywę dla bonów towarowych stanowią karty przedpłacone z określoną pulą środków udostępnianych pracownikowi. Jeżeli są finansowane ze środków ZFŚS, do 380 zł (rocznie) uprawniają pracowników do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.

Zdarza się też, że przedsiębiorcy decydują się na obdarowanie pracowników lub ich dzieci paczkami rzeczowymi. Wartość paczki, określona na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o PIT, zazwyczaj powiększa przychód pracownika ze stosunku pracy, chyba że jest finansowana ze środków ZFŚS i nie przekracza limitu 380 zł. Limit ten obejmuje wszystkie świadczenia finansowane z ZFŚS otrzymywane przez pracownika w ciągu roku podatkowego od wszystkich pracodawców. Kosztem podatkowym pracodawcy będzie w takiej sytuacji sam odpis na ZFŚS, a nie bezpośrednio wydatek poniesiony na zakup upominków.

Katarzyna Bukowska, konsultant w Accreo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36210 )
Array ( [docId] => 36210 )