Rozliczanie świątecznych bonów dla emerytów

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 22-12-2014 r.

Bony okolicznościowe sfinansowane ze środków ZFŚS, które firmy wręczają emerytom i rencistom z okazji świąt Bożego Narodzenia korzystają ze zwolnienia z PIT, ale tylko do określonego limitu. Natomiast bony otrzymane przez pracowników stanowią dla nich opodatkowany przychód.  

Wiele firm przekazuje pracownikom w okresie świąt bony towarowe finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ale niektóre przedsiębiorstwa obdarowują takimi bonami także byłych pracowników, którzy przeszli już na emerytury. Czasami pojawiają się wątpliwości, czy bony i talony przekazywane emerytom i rencistom należy opodatkować czy też są zwolnione z PIT w części lub w całości. 

 

Otrzymane przez pracowników bony towarowe sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. A to oznacza, że pracodawca - jako płatnik – będzie obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy.

W art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT określono, że zwolnieniu od podatku dochodowego podlega wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Natomiast wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy w tym od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Nadwyżkę ponad tę kwotę trzeba opodatkować.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36251 )
Array ( [docId] => 36251 )