Rozliczenie kosztów z tytułu stosunku pracy z telepracownikiem

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Telepraca nie jest zjawiskiem nowym, jednak w dobie kryzysu może przyczynić się do znacznych redukcji kosztów w firmie. Dlatego coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnienie pracowników w takiej formie. Najczęściej zakład pracy znajduje się poza miejscowością, w której telepracownik ma miejsce zamieszkania. Wówczas powstaje pytanie jak rozliczyć koszty z tytułu stosunku pracy?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą:

  • wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 

Telepracownicy pracują bardzo często w miejscach poza miejscowością w której znajduje się siedziba firmy. W takiej sytuacji powstaje problem jakie pracownikowi przysługują koszty. Wyższe zryczałtowane, określone kwotowo, koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikom, którzy dojeżdżają do pracy z innej miejscowości. Chodzi tu o sytuację, w której miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymywał dodatku za rozłąkę lub zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu). Pracodawca może odliczać wyższe koszty uzyskania przychodów pracownikowi, który złożył oświadczenie, że miejsce jego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Organy podatkowe konsekwentnie odmawiają telepracownikom podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Stanowisko takie możemy odnaleźć w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim, nr PD/415-11/2005, z 1 czerwca 2005 r. gdzie czytamy:

„(…) podwyższenie kosztów uzyskania przychodu stosownie do cyt. przepisu art. 22 ust.2 pkt 3 związane jest z ponoszeniem wydatków na dojazd do zakładu pracy, który położony jest poza+ miejscem zamieszkania podatnika. Wydatki poniesione przez Pana na opłaty za internet, połączenia telefoniczne i faxowe nie uprawniają do skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 1.533,84 zł za 2004 rok. (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30845 )
Array ( [docId] => 30845 )