Samochód firmowy na parkingu pod domem pracownika

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-09-2012 r.

Często zdarza się, iż pracodawcy zobowiązują pracowników do „odstawienia” samochodu służbowego po wykonanej pracy blisko miejsca zamieszkania pracownika, aby następnego nie musiał udawać się z powrotem do firmy tylko mógł bezpośrednio z miejsca zamieszkania kontynuować wykonywania zadań. Powstaje wówczas pytanie czy powstanie dla pracownika z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z definicji tej wynika zatem, że do przychodów pracownika zalicza się nie tylko otrzymane pieniądze, ale również otrzymane świadczenia rzeczowe, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień, zawartym w art. 21 ustawy o PIT.

Oznacza to, że pracownicy osiągają przychody ze stosunku pracy nie tylko z tytułu otrzymywanego co miesiąc wynagrodzenia, ale również w każdym innym przypadku, gdy otrzymywane świadczenie pieniężne lub inne nieodpłatne świadczenie ma związek z wykonywaną pracą.

Jednak w sytuacji gdy świadczenia nie służą osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych to przychód nie powstanie. Tak właśnie dzieje się w sytuacji gdy pracodawca nakazuje po wykonaniu pracy „odstawić” po wykonanej pracy w określone miejsce.

Stanowisko takie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w piśmie z 6 lipca 2011 r., nr IPTPB2/415-125/11-2/KJ w którym czytamy:

„(…) należy stwierdzić, iż przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania (miejscem zamieszkania), a miejscem pracy - o ile nie służą osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Spółka nie jest więc obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30876 )
Array ( [docId] => 30876 )