Sprzedaż internetowa a obowiązek podatkowy

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej często dokonują sprzedaży rzeczy poprzez różnego rodzaju portale. Niejednokrotnie nie zdając sobie sprawy, iż taka transakcja wywołuje określone skutki podatkowe.

W świetle polskich przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlega nie tylko działalność handlowa, ale również sprzedaż pojedynczych rzeczy.

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT do źródeł przychodów zalicza się odpłatne zbycie:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy.

Warunkiem jest, aby odpłatne zbycie nie następowało w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W odniesieniu do innych rzeczy opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie, jeśli nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stanowisko takie potwierdził Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 15 grudnia 2005 r., nr 1425/032/415/ /35/05/MJ, w którym czytamy:

(...) sprzedaż rzeczy używanych (własnych) dokonywana przez Panią za pośrednictwem internetowej giełdy "Allegro" po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tych rzeczy, nie stanowi źródła przychodów, wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. "d" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem przychód z tej sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, ze sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (...)".

Przy odpłatnym zbyciu rzeczy ruchomych przychodem jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Jednak podatek dochodowy od osób fizycznych będzie należny nie od przychodu, ale od dochodu z tytułu zbycia rzeczy ruchomej przed upływem pół roku. Trzeba pamiętać, że dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych (jeżeli przychód ze sprzedaży nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej) jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30835 )
Array ( [docId] => 30835 )