Sprzedaż mieszkania, a przekroczenie terminu złożenia wniosku

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-09-2012 r.

Podatnicy sprzedający mieszkanie mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji. Problem pojawia się gdy termin ten zostanie przekroczony.

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości.

Jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Podatnicy od początku roku mają możliwość korzystania z nowej ulgi podatkowej przy sprzedaży nieruchomości - ulgi mieszkaniowej. Jednak ta ulga ma zastosowanie tylko przy sprzedaży nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z przepisami o tej uldze dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mogą być zwolnione z podatku, pod warunkiem że w ciągu dwóch lat zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe. Te cele są ściśle określone w ustawie o PIT.

 

Z nowego zwolnienia w pełni skorzystają tylko podatnicy, którzy przychód ze sprzedaży nieruchomości w całości przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Pozostali będą zobowiązani do zapłaty podatku zgodnie z następującą formułą: dochód ze sprzedaży - (dochód ze sprzedaży x wydatki na cele mieszkaniowe ÷ przychód ze sprzedaży) = kwota zwolniona; dochód - kwota zwolniona x 19-proc. = podatek. Podatek będzie zatem tym wyższy, im wyższy będzie dochód ze sprzedaży nieruchomości, a wydatki na cele mieszkaniowe niższe w relacji do przychodu.

Na złożenie oświadczenia podatnicy mają 14 dni, jednakże ze zwolnienia można również skorzystać w przypadku przekroczenia terminu. Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w piśmie nr IBPB2/415-1619/08/CJS, z 19 grudnia 2008 roku, gdzie czytamy:

„(…)przychód uzyskany ze zbycia w 2008r. przedmiotowego lokalu mieszkalnego w części przeznaczony na spłatę hipoteki a w pozostałej części przeznaczony na remont innego lokalu mieszkalnego - stanowi cele mieszkaniowe określone w ww. art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez względu na fakt czy wnioskodawca złożył w terminie 14 dni oświadczenie o zamiarze przeznaczenia przychodu na własne cele mieszkaniowe, czy też nie (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30882 )
Array ( [docId] => 30882 )

Array ( [docId] => 30882 )