Studia przedsiębiorcy muszą mieć związek z prowadzoną działalnością

Kategoria: PIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 16-02-2015 r.

Opłaty za studia podyplomowe przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko wtedy, jeżeli poniesiony wydatek ma związek ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności. Trzeba jednak pamiętać o prawidłowej dokumentacji tego rodzaju wydatków.

Często wątpliwości przedsiębiorców (szczególnie tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) dotyczą możliwości zaliczenia wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem wiedzy do kosztów podatkowych. Mowa tutaj np. o wydatkach na kursy czy studia.

 

Trzeba pamiętać, że aby wydatki tego rodzaju móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, a ich poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej.

Z taką sytuacją spotkała się podatniczka świadcząca usługi w zakresie diagnozy i terapii dla dzieci i młodzieży oraz usługi w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (np. stymulacji rozwoju dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Podatniczka nie była pewna, czy po rozpoczęciu studiów podyplomowych na kierunku logopedia z komunikacją alternatywną, wydatki poniesione na te studia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy podzielił opinię, iż studia są uzupełnieniem posiadanej wiedzy i są powiązane z posiadanym wykształceniem i wykonywaną pracą. Zdaniem urzędu skarbowego jeżeli podjęte studia są związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza poprzez świadczenie nowych usług, bądź świadczenie usług na wyższym poziomie ma  lub będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to czesne za studia może stanowić koszty uzyskania przychodów.

Organ podatkowy przypomniał, też, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podatnik, który nie wykaże takiego związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na studia z punktu widzenia zachowania, lub zabezpieczenia źródła przychodów, nie może zaliczyć ich do kosztów podatkowych.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 stycznia 2015 r., nr IBPBI/1/415-1249/14/WRz

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36589 )
Array ( [docId] => 36589 )