Wspólne rozliczenie niemożliwe przy orzeczeniu rozdzielności majątkowej

Kategoria: PIT
Data: 02-05-2013 r.

W sytuacji gdy orzeczenie ustanawiające rozdzielność majątkową zostało wydane z datą wsteczną, należy skorygować zeznania podatkowe i rozliczyć się indywidualnie. Takie stanowisko przyjął Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 20 września 2012 r., DD3/033/83/KDJ/12/PK-1003.

Jednym z warunków korzystania przez małżonków z możliwości wspólnego opodatkowania dochodów jest istnienie między nimi wspólności majątkowej. W związku z tym zniesienie jej przez sąd, skutkuje utratą prawa do preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów i jest równoznaczne z koniecznością złożenia przez małżonków odrębnych zeznań podatkowych.

Jeśli sąd orzekł o zniesieniu wspólności majątkowej małżonków z datą wsteczną, to po uprawomocnieniu się wyroku, małżonkowie mają obowiązek skorygowania swoich zeznań podatkowych za lata, w których nie mieli uprawnień do korzystania z tzw. wspólnego rozliczenia małżonków.

Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 czerwca 2006 r., II FSK 867/05 - konsekwencją wydania orzeczenia ustanawiającego rozdzielność majątkową z datą wsteczną jest obowiązywanie tego ustroju od dnia wskazanego w wyroku.

W odmienny sposób postrzegał to dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w wydanej interpretacji indywidualnej 11 lutego 2008 r. (nr ITPB1/415-517/07/MK )stwierdził, że podatnik nie ma obowiązku dokonywania korekt wcześniejszych deklaracji. W związku z opisanym stanowiskiem ministra finansów, interpretację indywidualną należy uznać za nieprawidłową.

Sylwia Maliszewska, ekspert podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30993 )
Array ( [docId] => 30993 )