Wszystkie artykuły

  PIT 13.03.2020
  Sprawdź, jak rozliczyć wydatki poniesione w związku z koronawirusem
  Przedsiębiorcy kupują maseczki, środki czystości. Upewnij się, jakie są podatkowe skutki takich wydatków.Na podstawie art. 207 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W zakresie tych obowiązków mieści się m.in.: organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki ...

  PIT 13.08.2019
  Jak po zmianach w PIT wyliczyć wynagrodzenie pracownika, który nie ukończył 26. roku życia
  Zgodnie z nowelizacją o zastosowaniu zwolnienia będzie decydował wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na dzień zawarcia umowy, czy wykonywania pracy. Wiek będzie ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia (dzień/miesiąc/rok). Zwolnienie zostało ograniczone do kwoty 85.528 zł rocznie, czyli przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku. Taki limit ...

  PIT 19.06.2019
  Zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia
  Wynagrodzenia dla młodych ludzi uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego z umów zlecenia oraz umów o dzieło będą mogły korzystać ze zwolnienia od PIT.Zwolnienie nie będzie miało charakteru obligatoryjnego. To podatnik będzie decydował czy chce z niego skorzystać czy też nie.Zwolnienie będzie przysługiwało do określonej wysokości uzyskanych przychodów.Będzie ...

  PIT 19.06.2019
  Diety przedsiębiorcy – co z kosztami podatkowymi
  Czy przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodów równowartość naliczonych diet z tytułu podróży z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której jest wykonywana działalność gospodarcza? Poznaj aktualne stanowisko organów.Jaki był problemZ wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił przedsiębiorca, który zapytał, czy będzie mógł ująć w kosztach uzyskania ...

  PIT 19.06.2019
  Wyjazd integracyjny – sprawdź skutki w VAT
  Poznaj aktualne stanowisko organu podatkowego i dowiedz się, jakie obowiązki ma płatnik w związku z wyjazdem pracowników na wycieczkę.Jaki był problemJednostka zorganizowaławycieczkę turystyczno-krajoznawczą ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka będzie miała charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS (pracownicy, ...

  PIT 30.05.2019
  Wkrótce uproszczenia w prowadzeniu firmy
  Jeszcze w tym roku mają wejść w życie przepisy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Przewidują one m.in.: uproszczenia dla kartowiczów i złagodzenie zasad dokonywania wpłat na PFRON.Podatnicy na karcie  Projekt wprowadza możliwość dołączenia formularza PIT-16Z do wniosku CEIDG (art. 70 pkt 2 projektu).Celem tej zmiany jest zapewnienie przedsiębiorcy ...

  PIT 26.04.2019
  Uwaga! Nowe przepisy dla podatników
  Rząd przyjął właśnie Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022. Zmiany zakładają m.in.: obowiązkowy split payment dla niektórych branż, obniżenie stawki podatkowej z 18% do 17%.Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) jest uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia danego roku i stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. W ...

  PIT 26.04.2019
  Zobacz, jakie zmiany w PIT wejdą w życie jeszcze w tym roku
  Ulga w PIT dla młodych pracowników (do ukończenia 26. roku życia), zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%. Takie zmiany w PIT czekają podatników w najbliższym czasie.Bez PIT Nowa ulga obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy. Według szacunków MF z ulgi skorzysta 1,5 mln młodych pracowników. ...

  PIT 03.04.2019
  Limity podatkowe na 2019 rok
  Kto będzie mógł mieć status małego podatnika w VAT i w podatku dochodowym w 2019 roku?Kurs euro z 1 października 2018 r. (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2018) wynosi 4,2795 zł.Mały podatnik w  PIT i CITW 2019 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2018 roku nie przekroczył 1.200.000 euro. W przeliczeniu będzie to kwota 5.135.000 zł, która jest ...

  PIT 03.04.2019
  Uproszczenia podatkowe od 2019 roku
  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadziła uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.E-deklaracje na podatki lokalneDeklaracje na podatek rolny, leśny oraz podatek od nieruchomości mogły być składane także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto na podstawie delegacji ustawowej minister właściwy ds. finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, ...