Wszystkie artykuły

  PIT 12.02.2018
  Sprawdź, czy oddelegowany pracownik zapłaci PIT od świadczeń sfinansowanych przez szefa
  Oddelegowany pracownik, a PIT od świadczeń finansowych udzielonych przez szefa – sprawdź informacje dotyczące tej sprawy.Czy trzeba pobierać zaliczki PIT w sytuacji gdy pracodawca wysłał podwładnych do pracy poza granicami kraju, opłacił im koszty transportu i zakwaterowania? Zapoznaj się ze stanowiskiem WSA w Gliwicach.W wyroku z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 957/17 sąd stanął ...

  PIT 16.01.2018
  Najważniejsze noworoczne zmiany w PIT – poznaj wszystkie 5
  Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł i wyższy limit przychodów twórców, do których stosuje się 50% koszty podatkowe, to nie wszystkie zmiany w PIT, które weszły w życie wraz z nowym rokiem. Zapoznaj się z informacjami o nowych przepisach.Kwota wolna od podatku podwyższona do 8.000 zł Obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych według skali Podstawa obliczenia ...

  PIT 16.01.2018
  Finansowanie kosztów doktoratu pracownika, a przychód podatkowy
  Dowiedz się, czy koszt odpowiadający finansowanym przez spółkę wydatkom na doktorat, będzie przychodem pracownika, który polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.Zarys sytuacjiSpółka zajmuje się sprzedażą klejów, materiałów uszczelniających, domieszek do betonu itp.Chociaż spółka nie jest producentem sprzedawanych towarów, przeprowadza specjalistyczne badania ...

  PIT 07.12.2017
  Obowiązki w zakresie JPK – nie zapomnij o nich
  Od stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy prowadzący pełną ewidencję VAT będą mieli obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Dowiedz się więcej w tej sprawie.Obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy ...

  PIT 07.12.2017
  Wyjazdy służbowe prywatnym samochodem, a zwolnienie z PIT
  Czy zwrot pracownikom kosztów użycia prywatnego samochodu do celów służbowych powoduje powstanie po stronie zatrudnionych przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT?Zarys problemuSprawa dotyczyła Uniwersytetu Medycznego, który chce zwracać pracownikom koszty związane z używaniem przez nich pojazdów prywatnych w związku z realizacją obowiązków pracowniczych.Pracownicy, korzystając z ...

  PIT 07.12.2017
  Noworoczne zmiany, czyli prawo do 50% kosztów przychodów nie dla każdego twórcy
  Od 1 stycznia 2018 roku wejdą zmiany, dotyczące zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów. Będą obejmować osoby uzyskujące przychody z tytułu praw autorskich, a więc twórców i artystów wykonawców. Dowiedz się, kto będzie miał prawo do 50% kosztów?Prawo do zastosowania kosztów podatkowych w wysokości 50% przychodów pomniejszonych o składki ZUS będą miały tylko te osoby prowadzące ...

  PIT 07.12.2017
  Wpłacone po terminie składki ZUS – dowiedz się więcej
  Sprawdź, czy do kosztów podatkowych można zaliczyć składki zapłacone w części, w której miały być sfinansowane przez zleceniobiorcę.Wydatki poniesione przez pracodawcę na zapłatę zaległych składek ZUS stanowią koszty podatkowe w dacie zapłaty. Natomiast  nie można zaliczyć do kosztów podatkowych zapłaconych składek ZUS w części, w której powinny być sfinansowane przez ...

  PIT 18.11.2017
  Opłaty za aplikacje – czy można zaliczyć je do kosztów prowadzenia działalności? Dowiedz się więcej w tej sprawie
  Czy istnieje możliwość zaliczenia wydatków na aplikację radcowską do kosztów uzyskania przychodu? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w tej sprawie. Poznaj szczegóły.Wydatki ponoszone w związku z odbywaniem aplikacji radcowskiej (w tym m.in. opłaty za aplikację oraz składki korporacyjne) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez ...

  PIT 17.11.2017
  Udogodnienia dla przedsiębiorców. Poznaj zmiany obowiązujące od 1 marca 2018 roku
  Półroczne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców, sukcesywna likwidacja numeru REGON – nowe rozwiązania, mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Dowiedz się o nich więcej.Na ostatni posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności ...

  PIT 08.11.2017
  Konsekwencje podatkowe niedotrzymywania terminów
  Dowiedz się czy z racji nieterminowego wywiązania się z robót, podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych karę umowną.Zarys problemuChodziło o podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz budowy dróg kołowych i szynowych. Zawarł on z kontrahentem umowę remontu drogi wojewódzkiej odcinkami. Przedsiębiorca nie dotrzymał ...