Wszystkie artykuły

  PIT 09.10.2020
  Od przyszłego roku duże zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
  Minister finansów przygotował obszerny pakiet zmian w ustawie o podatku dochodowych. Sporo zmian będzie m.in. w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.Teraz w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów    osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ...

  PIT 06.05.2020
  Danina solidarnościowa – sprawdź, jak tarcza antykryzysowa zmienia zasady rozliczeń
  Od daniny solidarnościowej za 2019 rok uiszczonej po 30 kwietnia – nie trzeba będzie płacić odsetek za zwłokę ani kar. Aby było to możliwe, konieczne będzie spełnienia warunku.W świetle dotychczas obowiązującego stanu prawnego, podatnicy zobowiązania do złożenia deklaracji podatkowej DSF-1 i zapłaty wskazanej daniny za 2019 rok – powinni byli to zrobić w terminie do 30 kwietnia. ...

  PIT 13.03.2020
  Sprawdź, jak rozliczyć wydatki poniesione w związku z koronawirusem
  Przedsiębiorcy kupują maseczki, środki czystości. Upewnij się, jakie są podatkowe skutki takich wydatków.Na podstawie art. 207 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W zakresie tych obowiązków mieści się m.in.: organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki ...

  PIT 13.08.2019
  Jak po zmianach w PIT wyliczyć wynagrodzenie pracownika, który nie ukończył 26. roku życia
  Zgodnie z nowelizacją o zastosowaniu zwolnienia będzie decydował wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na dzień zawarcia umowy, czy wykonywania pracy. Wiek będzie ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia (dzień/miesiąc/rok). Zwolnienie zostało ograniczone do kwoty 85.528 zł rocznie, czyli przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku. Taki limit ...

  PIT 19.06.2019
  Zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia
  Wynagrodzenia dla młodych ludzi uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego z umów zlecenia oraz umów o dzieło będą mogły korzystać ze zwolnienia od PIT.Zwolnienie nie będzie miało charakteru obligatoryjnego. To podatnik będzie decydował czy chce z niego skorzystać czy też nie.Zwolnienie będzie przysługiwało do określonej wysokości uzyskanych przychodów.Będzie ...

  PIT 19.06.2019
  Diety przedsiębiorcy – co z kosztami podatkowymi
  Czy przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodów równowartość naliczonych diet z tytułu podróży z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której jest wykonywana działalność gospodarcza? Poznaj aktualne stanowisko organów.Jaki był problemZ wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił przedsiębiorca, który zapytał, czy będzie mógł ująć w kosztach uzyskania ...

  PIT 19.06.2019
  Wyjazd integracyjny – sprawdź skutki w VAT
  Poznaj aktualne stanowisko organu podatkowego i dowiedz się, jakie obowiązki ma płatnik w związku z wyjazdem pracowników na wycieczkę.Jaki był problemJednostka zorganizowaławycieczkę turystyczno-krajoznawczą ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka będzie miała charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS (pracownicy, ...

  PIT 30.05.2019
  Wkrótce uproszczenia w prowadzeniu firmy
  Jeszcze w tym roku mają wejść w życie przepisy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Przewidują one m.in.: uproszczenia dla kartowiczów i złagodzenie zasad dokonywania wpłat na PFRON.Podatnicy na karcie  Projekt wprowadza możliwość dołączenia formularza PIT-16Z do wniosku CEIDG (art. 70 pkt 2 projektu).Celem tej zmiany jest zapewnienie przedsiębiorcy ...

  PIT 26.04.2019
  Uwaga! Nowe przepisy dla podatników
  Rząd przyjął właśnie Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022. Zmiany zakładają m.in.: obowiązkowy split payment dla niektórych branż, obniżenie stawki podatkowej z 18% do 17%.Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) jest uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia danego roku i stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. W ...

  PIT 26.04.2019
  Zobacz, jakie zmiany w PIT wejdą w życie jeszcze w tym roku
  Ulga w PIT dla młodych pracowników (do ukończenia 26. roku życia), zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%. Takie zmiany w PIT czekają podatników w najbliższym czasie.Bez PIT Nowa ulga obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy. Według szacunków MF z ulgi skorzysta 1,5 mln młodych pracowników. ...