Wszystkie artykuły

  PIT 27.07.2018
  KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników
  Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nas roczny PIT, a podatnik  sam zdecyduje, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie do urzędu skarbowego. Czytaj o zmianach w PIT.Obecnie zeznania podatkowe (PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L i PIT-28) można złożyć w formie:a)     papierowej,b)     elektronicznej za ...

  PIT 07.06.2018
  Podatki marynarskie: Ulga abolicyjna
  Ulga abolicyjna stanowi jedną z ulg podatkowych występującą w przepisach prawa podatkowego. Przeznaczona jest dla podatników, którzy mieszkają w Polsce, a uzyskali przychód za granicą RP, w kraju, do którego ma zastosowanie umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku.Zastosowanie ulgi prowadzi do obniżenia podatku do zapłacenia. Ulgę abolicyjną stosujemy do przychodów uzyskanych ...

  PIT 04.06.2018
  Sprawdź zmiany podatkach dochodowych, które wejdą w życie jeszcze w 2018 roku
  Sprawdźmy, na jakie zmiany w PIT i CIT musisz się przygotować.Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o podatku CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (druk sejmowy nr 2291 i 2291A) ma głównie za zadanie modyfikację przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z 27 października 2017 r.Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:1) ...

  PIT 04.06.2018
  Ułatwienia w rozliczeniach za 2018 rok
  W Ministerstwie Finansów trwają pracę na nad usługą „Twój e-PIT". Zakłada ona brak obowiązku sporządzania samodzielnie deklaracji rocznej PIT przez podatników oraz łatwiejszy sposób rozliczania ulg. Czytaj więcej.KAS wypełni PIT-37 i PIT-38Krajowa Administracja Skarbowa  już w 2019 r. (w rozliczeniach za 2018 r.) automatycznie przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 ...

  PIT 12.02.2018
  Sprawdź, czy oddelegowany pracownik zapłaci PIT od świadczeń sfinansowanych przez szefa
  Oddelegowany pracownik, a PIT od świadczeń finansowych udzielonych przez szefa – sprawdź informacje dotyczące tej sprawy.Czy trzeba pobierać zaliczki PIT w sytuacji gdy pracodawca wysłał podwładnych do pracy poza granicami kraju, opłacił im koszty transportu i zakwaterowania? Zapoznaj się ze stanowiskiem WSA w Gliwicach.W wyroku z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 957/17 sąd stanął ...

  PIT 16.01.2018
  Najważniejsze noworoczne zmiany w PIT – poznaj wszystkie 5
  Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł i wyższy limit przychodów twórców, do których stosuje się 50% koszty podatkowe, to nie wszystkie zmiany w PIT, które weszły w życie wraz z nowym rokiem. Zapoznaj się z informacjami o nowych przepisach.Kwota wolna od podatku podwyższona do 8.000 zł Obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych według skali Podstawa obliczenia ...

  PIT 16.01.2018
  Finansowanie kosztów doktoratu pracownika, a przychód podatkowy
  Dowiedz się, czy koszt odpowiadający finansowanym przez spółkę wydatkom na doktorat, będzie przychodem pracownika, który polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.Zarys sytuacjiSpółka zajmuje się sprzedażą klejów, materiałów uszczelniających, domieszek do betonu itp.Chociaż spółka nie jest producentem sprzedawanych towarów, przeprowadza specjalistyczne badania ...

  PIT 07.12.2017
  Obowiązki w zakresie JPK – nie zapomnij o nich
  Od stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy prowadzący pełną ewidencję VAT będą mieli obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Dowiedz się więcej w tej sprawie.Obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy ...

  PIT 07.12.2017
  Wyjazdy służbowe prywatnym samochodem, a zwolnienie z PIT
  Czy zwrot pracownikom kosztów użycia prywatnego samochodu do celów służbowych powoduje powstanie po stronie zatrudnionych przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT?Zarys problemuSprawa dotyczyła Uniwersytetu Medycznego, który chce zwracać pracownikom koszty związane z używaniem przez nich pojazdów prywatnych w związku z realizacją obowiązków pracowniczych.Pracownicy, korzystając z ...

  PIT 07.12.2017
  Noworoczne zmiany, czyli prawo do 50% kosztów przychodów nie dla każdego twórcy
  Od 1 stycznia 2018 roku wejdą zmiany, dotyczące zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów. Będą obejmować osoby uzyskujące przychody z tytułu praw autorskich, a więc twórców i artystów wykonawców. Dowiedz się, kto będzie miał prawo do 50% kosztów?Prawo do zastosowania kosztów podatkowych w wysokości 50% przychodów pomniejszonych o składki ZUS będą miały tylko te osoby prowadzące ...