Wszystkie artykuły

  CIT 15.09.2017
  Podróż służbowa z osobą towarzyszącą. Jakie wydatki zaliczysz do kosztów?
  Przedsiębiorca, który wybiera się w podróż służbową z osobą towarzyszącą, która nie jest pracownikiem jego firmy, ani nie jest w żaden inny sposób związana, może w koszty zaliczyć wydatki tylko na swój bilet lotniczy.Problem: Podatnik prowadzący spółkę z o.o. będzie prezentować swoje meble na wystawie w USA. Czy kosztem firmy będzie faktura za przelot prezesa wraz z osobą ...

  CIT 25.08.2017
  Czy w kosztach ujmiesz wydatki związane z umową o świadczenie usług zarządzania?
  Wydatki związane z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania, przykładowo wynajęcie biura dla prezesa czy zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych. Podobnie będzie z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Jednak w tym przypadku trzeba pamiętać o limicie.Problem: Przedsiębiorca prowadzący firmę w formie spółki z ...

  PIT 01.08.2017
  Kupujesz samochód na kredyt. Sprawdź, kiedy stanie się środkiem trwałym
  Podatniczka, która wspólnie z mężem kupi samochód na kredyt do prowadzonej firmy, to odsetki od kredytu naliczone do dnia przekazania samochodu do używania w działalności będą zwiększały wartość początkową samochodu.Problem: Podatniczka wspólnie z mężem zamierza do spółki cywilnej kupić samochód osobowy, który w 80% będzie sfinansowany z kredytu (na 3 lata), a 20% ze środków ...

  PIT 11.07.2017
  Soczewki – odliczenie od przychodu
  Czy jeśli przedsiębiorca refunduje pracownikowi soczewki kontaktowe, to może wydatki poniesione na ten cel zaliczyć do kosztów podatkowych? Dowiedz się więcej o stanowisku fiskusa w tej prawie.Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ ...

  PIT 11.07.2017
  Zakup pakietów medycznych, a odliczenia
  Dowiedz się, czy koszty poniesione na zakup pakietów medycznych stanowią koszty uzyskania przychodów także na płaszczyźnie dotyczącej członków rodzin pracowników.Zarys problemuW ramach posiadanego regulaminu wynagradzania spółka zapewnia wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę prawo do korzystania z wykupionych pakietów medycznych. Pracownik posiadający najbliższych ...

  PIT 05.07.2017
  Jednorazowa amortyzacja dla podatnika
  Chcesz wiedzieć kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji oraz jakich środków trwałych może ona dotyczyć? W tym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Dowiedz się więc na jakie korzystne zmiany mogą liczyć podatnicy.U części podatników, zarówno na podstawie ustawy o PIT, jak i CIT, istnieje możliwość skorzystania z zastosowania jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych, ...

  PIT 26.06.2017
  Jak rozliczyć zakup usługi AdWords
  Wydatki na usługi reklamowe bądź reklamowo-marketingowe mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów.Problem: Podatniczka kupiła przez Internet usługę – kampania AdWords Google. Otrzymała Invoice z Seszeli na kwotę 180 zł netto, a cena całkowita z podatkiem to 216 zł. Osoba ta prowadzi PKPIR i jest VAT-owcem UE. Jak powinna to rozliczyć?Wyjaśnienie doradcy podatkowego: ...

  PIT 26.06.2017
  Wykorzystujesz samochód partnera? Co z kosztami
  Jeśli wykorzystywany samochód jest samochodem osobowym, to należy sprawdzić, czy nie będą obowiązywały ograniczenia wynikające z tzw. kilometrówki. Dla zaliczenia wydatków z tytułu używania samochodu, którego właścicielem jest jedynie małżonek, do kosztów uzyskania przychodów nie ma konieczności zawierania pisemnej umowy dzierżawy.Problem: Podatniczka założyła jednoosobową ...

  PIT 26.06.2017
  W jakim miesiącu zaksięgujesz przychód za wykonane usługi
  Jeżeli usługi strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.Problem: Przedsiębiorca prowadzi usługi księgowe. Przykładowo wystawił fakturę za kwiecień w maju 2017 roku z treścią: „usługi księgowe za kwiecień ...

  PIT 26.06.2017
  Czy możesz zaliczyć do kosztów zaległy podatek od nieruchomości
  Podatek od nieruchomości stanowi koszt pośrednio związany z osiąganym przychodem. O dacie jego potrącenia decyduje dzień ujęcia w księgach rachunkowych.Problem: Podatnik w kwietniu 2017 roku zapłacił część podatku od nieruchomości za lata 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 wraz z odsetkami. Czy może te kwoty zapłacone w 2017 roku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2017 roku?Wyjaśnienie ...