Wszystkie artykuły

  PIT 20.07.2012
  Nadpłata w składkach na ubezpieczenia społeczne
  Na pracodawcach spoczywa obowiązek naliczenia i odprowadzenia składek ubezpieczeniowych do ZUS. Niejednokrotnie pracodawcy nadpłacają składki, w takiej sytuacji powstaje nadpłata. Powstaje wówczas problem jak ją rozliczyć na gruncie podatków.Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych ...

  PIT 20.07.2012
  Zaliczka na podatek dochodowy w przypadku oddelegowania
  Przedsiębiorcy decydują się na wysyłanie swoich pracowników za granicę. Generalną zasadą jest, iż wynagrodzenie jest opodatkowane w tym państwie, w którym praca jest wykonywana. Modelowa Konwencja OECD, na podstawie której są konstruowane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewiduje jednak odstępstwa od tej zasady.Aby wynagrodzenie polskiego pracownika podlegało opodatkowaniu ...

  PIT 19.07.2012
  Zaliczka na podatek w uproszczonej formie
  Można skorzystać z możliwości płacenia zaliczek w uproszczonej formie - co miesiąc wpłaca się stałą kwotę zaliczki na podatek, bez względu na wysokość aktualnie osiąganego dochodu. Przepisy określają w sposób szczegółowy obowiązki podatników którzy wybrali taką formę opłacania zaliczek.Obowiązki podatników, którzy zdecydowali się na uproszczoną formę wpłacania zaliczek ...

  PIT 19.07.2012
  Opodatkowanie według skali
  Podstawą do wyliczenia podatku jest dochód, rozumiany jako różnica między przychodami uzyskanymi przez podatnika a kosztami poniesionymi w celu uzyskania tych przychodów. Dodatkowo tak obliczony dochód na koniec roku koryguje się o różnicę między wartością remanentu końcowego i początkowegoPodatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mają obowiązek bez wezwania wpłacać w ...

  PIT 25.06.2012
  Umowa o zakazie konkurencji a skutki podatkowe
  Umowy o zakazie konkurencji występują najczęściej w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (byłym pracownikiem). W przypadku świadczeń z tytułu umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy konieczności wypłaty odszkodowania decydują przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz ...

  PIT 25.06.2012
  Przychody z działalności rolniczej
  Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychody z działalności rolniczej, przy spełnieniu określonych warunków, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast, ...

  PIT 25.06.2012
  Działalność rolnicza a księgi rachunkowe
  Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem że podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. Jeżeli podatnik zdecyduje się na prowadzenie ksiąg, dochód ustala się na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. Jeżeli podatnik nie zdecyduje się na prowadzenie ksiąg, dochód z działów specjalnych ...

  PIT 18.06.2012
  Szykują się zmiany w ulgach podatkowych
  Zmiany w uldze prorodzinnej, likwidacja ulgi internetowej oraz limit dla twórców i artystów to zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w ubiegłym roku zapowiedział premier. Zmiany te mają jednak wejść w życie już 1 stycznia 2013 r. Sprawdź, co się zmieni.Zmiany dla twórców i artystów Obecnie twórcy i artyści korzystają z przywileju z tytułu korzystania z praw autorskich ...

  PIT 15.06.2012
  Kiedy od wygranej trzeba zapłacić podatek
  Wygrana zawsze cieszy, ale warto też zdawać sobie sprawę z tego, że wygraną trzeba podzielić się z fiskusem i zapłacić podatek. Nie każda jednak wygrana podlega opodatkowaniu. Z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej ...

  PIT 13.06.2012
  Podatek dochodowy a podmioty zobowiązane do płacenia podatku
  Podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne. Ani ordynacja podatkowa, ani inne ustawy podatkowe czy rozporządzenia nie definiują pojęcia „osoba fizyczna”. Pojęcie osoby fizyczne sformułowano w art. 8 kodeksu cywilnego, który stanowi, że „każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną”.Zgodnie z postanowieniami prawa cywilnego, osoba fizyczna istnieje od momentu urodzenia ...