Wszystkie artykuły

  PIT 11.04.2012
  Dowóz pracowników do pracy
  Większe zakłady pracy znajdują się zazwyczaj na obrzeżach miast. Dlatego też pracownicy często mają trudności w dotarciu miejsca wykonywania pracy. Pracodawcy aby zdobyć pracowników zapewniają bezpłatny transport. Powstaje wówczas pytanie czy zapewnienie przez pracodawców nieodpłatnego dowozu będzie stanowiło dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.Przy oferowaniu ...

  PIT 11.04.2012
  Sprzedaż internetowa a obowiązek podatkowy
  Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej często dokonują sprzedaży rzeczy poprzez różnego rodzaju portale. Niejednokrotnie nie zdając sobie sprawy, iż taka transakcja wywołuje określone skutki podatkowe. W świetle polskich przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlega nie tylko działalność handlowa, ale również sprzedaż pojedynczych rzeczy. Zgodnie ...

  PIT 11.04.2012
  Korekta deklaracji z urzędu
  Każdemu z pewnością przydarzyło się popełnić błąd przy sporządzaniu deklaracji podatkowej. W ściśle określonych przypadkach korekty deklaracji za podatnika dokonuje urząd skarbowy. Przypadki te są określone przez ordynacją podatkową.W przypadku stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, ...

  PIT 11.04.2012
  Opodatkowanie wspólników spółek osobowych
  Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest zakładanie handlowych spółek osobowych czy spółek cywilnych. Wspólnicy spółki muszą określić formę opodatkowania swoich dochodów, powstaje wówczas pytanie czy każdy z nich może wybrać inną formę?Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ...

  PIT 11.04.2012
  Wydatki sfinansowane dotacją z urzędu pracy
  W celu walki z bezrobociem i tym samym aktywizacji, podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą mogą korzystać z różnego typu udogodnień. Jedną z nich jest uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po otrzymaniu dotacji pojawia się problem jak rozliczyć zakupy z niej dokonane.Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie ...