Wszystkie artykuły

  PIT 26.09.2016
  Zmiany w PIT: Koniec z limitem kosztów uzyskania przychodów dla niektórych twórców
  Od początku 2017 roku szykują się zmiany w PIT. Kto skorzysta na nowelizacji ustawy o PIT? Sprawdź to.Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczy dotyczący kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia majątkowych prawa autorskich oraz praw pokrewnych.Jak jest teraz?Dzisiaj koszty uzyskania przychodów z tytułu:  zapłaty twórcy za przeniesienie ...

  PIT 23.09.2016
  Sprawdź, czy cesja leasingu ma skutki w CIT
  Czy w sytuacji gdy zmienia się leasingodawca, a inne warunki umowy pozostają nienaruszone, to taka zmiana ma skutki podatkowe? Poznaj najnowszą uchwałę NSA. Spółka prowadziła działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług leasingu samochodów. Planowała rozszerzyć swoją działalność przez nabycie od innej spółki pojazdów mechanicznych, które stanowią przedmiot umów leasingu. ...

  CIT 23.09.2016
  Czy zwolnienie z CIT oznacza brak obowiązków dotyczących cen transferowych
  Czy transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi, która nie skutkuje powstaniem przychodu i kosztu podatkowego, powinna być objęta obowiązkiem dokumentacyjnym? Poznaj najnowszy wyrok NSA. Spółka Skarbu Państwa działała w ramach grupy kapitałowej. Zawierała różne transakcje, np. nabywała udziały i akcje, otrzymywała aporty od Skarbu Państwa. Utrzymywała całościowy lub większościowy ...

  CIT 23.09.2016
  Sprawdź, jak zaliczyć w koszty opłaty za przejazd płatnymi drogami
  Wydatki na przejazd autostradą czy za parking, wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu. W konsekwencji można zaliczyć je do kosztów tylko do wysokości kilometrówki. Spór dotyczył tego, czy ponoszone wydatki związane z przemieszczaniem się pracowników wynajętymi samochodami podczas odbywanych podróży służbowych (opłaty za przejazd autostradami, mostami, opłaty parkingowe) ...

  CIT 23.09.2016
  Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty to odrębne źródło przychodów
  Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszej uchwale uznał, że odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje, powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł. Spór dotyczył tego, jak opodatkować odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za akcje pracownicze. Wątpliwości dotyczyły tego, czy odsetki powinny być opodatkowane jako przychód z kapitałów pieniężnych (art. 10 ...

  CIT 13.09.2016
  Podatnik może uprościć opodatkowanie zaliczki
  Przedsiębiorca, który rejestruje otrzymane zaliczki w kasie fiskalnej ma prawo do uproszczenia rozliczeń podatkowych, ustalając przychód podobnie jak z tytułu rozliczeń VAT.Za datę powstania przychodu w podatku dochodowym uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania ...

  CIT 02.09.2016
  Jednolity plik kontrolny pomoże w kontroli cen transferowych
  Od kwietnia 2016 roku rozpoczęły się wzmożone kontrole w zakresie prawidłowości stosowanych cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym – między innymi jej cena powinna być zbliżona do ceny rynkowej.Problem: Skuteczna kontrola cen transferowych nie była możliwa z uwagi na brak dostępu organów podatkowych do ...

  PIT 19.08.2016
  Dowiedz się, czy można zaliczać do kosztów diety właścicieli spółki
  Często się zdarza, że wspólnicy spółki cywilnej posiadają tylko jedno auto, które wykorzystują na zmianę. Przeczytaj komentarz eksperta i sprawdź, czy można zaliczać do kosztów podatkowych diety z delegacji właścicieli spółki.KOMENTARZ EKSPERTA: Rafał Styczyński, doradca podatkowy Nie ma przeszkód aby zaliczyć diety wspólników do kosztów.Kosztami uzyskania przychodów są ...

  PIT 19.08.2016
  Sprawdź, czy ulga przejazdowa dla pracownika nie jest jego przychodem
  Pracodawca zwraca maszynistom podróżującym w czasie pracy pociągami i innymi środkami komunikacji miejskiej w celu dojazdu do miejsca pracy koszty tych biletów. Jeden z pracowników – emeryt – ma wykupioną zniżkę tzw. „ulgę przejazdową ", dzięki której ma 80% zniżkę na bilety. Czy koszt tej „ulgi" należy wrzucić do przychodu pracownika i policzyć podatek? Czy można to w ...

  PIT 19.08.2016
  Czy każda umowa o dzieło podlega 50% kosztom
  Aby można było mówić o utworze naukowym w odniesieniu do wyników badań naukowych, to ich przeprowadzenie powinno zawierać w sobie element twórczy, np. w sposobie prowadzenia badań, który jest przejawem działania naukowca. Czy zatem, jeżeli wyniki badań naukowych stanowić będą utwór naukowy to będą przedmiotem praw autorskich.KOMENTARZ EKSPERTA: Jakub Rychlik, doradca podatkowyJeżeli ...