Wszystkie artykuły

  CIT 23.09.2016
  Sprawdź, jak zaliczyć w koszty opłaty za przejazd płatnymi drogami
  Wydatki na przejazd autostradą czy za parking, wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu. W konsekwencji można zaliczyć je do kosztów tylko do wysokości kilometrówki. Spór dotyczył tego, czy ponoszone wydatki związane z przemieszczaniem się pracowników wynajętymi samochodami podczas odbywanych podróży służbowych (opłaty za przejazd autostradami, mostami, opłaty parkingowe) ...

  CIT 23.09.2016
  Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty to odrębne źródło przychodów
  Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszej uchwale uznał, że odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje, powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł. Spór dotyczył tego, jak opodatkować odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za akcje pracownicze. Wątpliwości dotyczyły tego, czy odsetki powinny być opodatkowane jako przychód z kapitałów pieniężnych (art. 10 ...

  CIT 13.09.2016
  Podatnik może uprościć opodatkowanie zaliczki
  Przedsiębiorca, który rejestruje otrzymane zaliczki w kasie fiskalnej ma prawo do uproszczenia rozliczeń podatkowych, ustalając przychód podobnie jak z tytułu rozliczeń VAT.Za datę powstania przychodu w podatku dochodowym uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania ...

  CIT 02.09.2016
  Jednolity plik kontrolny pomoże w kontroli cen transferowych
  Od kwietnia 2016 roku rozpoczęły się wzmożone kontrole w zakresie prawidłowości stosowanych cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym – między innymi jej cena powinna być zbliżona do ceny rynkowej.Problem: Skuteczna kontrola cen transferowych nie była możliwa z uwagi na brak dostępu organów podatkowych do ...

  PIT 19.08.2016
  Dowiedz się, czy można zaliczać do kosztów diety właścicieli spółki
  Często się zdarza, że wspólnicy spółki cywilnej posiadają tylko jedno auto, które wykorzystują na zmianę. Przeczytaj komentarz eksperta i sprawdź, czy można zaliczać do kosztów podatkowych diety z delegacji właścicieli spółki.KOMENTARZ EKSPERTA: Rafał Styczyński, doradca podatkowy Nie ma przeszkód aby zaliczyć diety wspólników do kosztów.Kosztami uzyskania przychodów są ...

  PIT 19.08.2016
  Sprawdź, czy ulga przejazdowa dla pracownika nie jest jego przychodem
  Pracodawca zwraca maszynistom podróżującym w czasie pracy pociągami i innymi środkami komunikacji miejskiej w celu dojazdu do miejsca pracy koszty tych biletów. Jeden z pracowników – emeryt – ma wykupioną zniżkę tzw. „ulgę przejazdową ", dzięki której ma 80% zniżkę na bilety. Czy koszt tej „ulgi" należy wrzucić do przychodu pracownika i policzyć podatek? Czy można to w ...

  PIT 19.08.2016
  Czy każda umowa o dzieło podlega 50% kosztom
  Aby można było mówić o utworze naukowym w odniesieniu do wyników badań naukowych, to ich przeprowadzenie powinno zawierać w sobie element twórczy, np. w sposobie prowadzenia badań, który jest przejawem działania naukowca. Czy zatem, jeżeli wyniki badań naukowych stanowić będą utwór naukowy to będą przedmiotem praw autorskich.KOMENTARZ EKSPERTA: Jakub Rychlik, doradca podatkowyJeżeli ...

  PIT 19.08.2016
  Konsekwencje podatkowe i ubezpieczeniowe w przypadku uznania umowy o pracę za pozorną
  ZUS uznał zawartą umowę o pracę za pozorną, a Ty musisz teraz skorygować wszystkie dokumenty składane do ZUS. Sprawdź, czy musisz też skorygować koszty uzyskania przychodu i listy płac, oraz wystawiony PIT-11 i rozliczenie roczne pracownika. Upewnij się, czy powinieneś wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy.KOMENTARZ EKSPERTA: Jakub Rychlik, ...

  PIT 19.08.2016
  Upewnij się, jak prawidłowo rozliczać menadżera
  W umowie o zarządzanie przedsiębiorstwem z menadżerem zawarto zapisy dotyczące wynagrodzenia, prawa do płatnej przerwy, wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, aktu założycielskiego spółki, regulaminu pracy itp. Na korzystanie z telefonu służbowego, wypłacanie ryczałtu samochodowego zawarto odrębne aneksy do umowy. Sprawdź, jak należy ...

  PIT 19.08.2016
  Sprzedaż samochodu po leasingu. Jak uniknąć opodatkowania?
  Jak postąpić, aby nie zapłacić podatku od sprzedaży samochodu po leasingu, który nie był wprowadzony do majątku jednoosobowej firmy? Po jakim czasie można go sprzedać nie płacąc podatku? Czy rzeczywiście należy czekać 1/2 roku? Czy można sprzedać go żonie?KOMENTARZ EKSPERTA: Krzysztof Klimek, ekspert podatkowyPrywatny wykup nie będzie opodatkowany po upływie pół roku.Jednak, ...