Wszystkie artykuły

  PIT 19.08.2016
  Upewnij się, jak prawidłowo rozliczać menadżera
  W umowie o zarządzanie przedsiębiorstwem z menadżerem zawarto zapisy dotyczące wynagrodzenia, prawa do płatnej przerwy, wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, aktu założycielskiego spółki, regulaminu pracy itp. Na korzystanie z telefonu służbowego, wypłacanie ryczałtu samochodowego zawarto odrębne aneksy do umowy. Sprawdź, jak należy ...

  PIT 19.08.2016
  Sprzedaż samochodu po leasingu. Jak uniknąć opodatkowania?
  Jak postąpić, aby nie zapłacić podatku od sprzedaży samochodu po leasingu, który nie był wprowadzony do majątku jednoosobowej firmy? Po jakim czasie można go sprzedać nie płacąc podatku? Czy rzeczywiście należy czekać 1/2 roku? Czy można sprzedać go żonie?KOMENTARZ EKSPERTA: Krzysztof Klimek, ekspert podatkowyPrywatny wykup nie będzie opodatkowany po upływie pół roku.Jednak, ...

  PIT 19.08.2016
  Sprawdź, czy wyżywienie i nocleg w podróży służbowej pracownika należy opodatkować różnicą nadwyżki
  Jak opodatkować wyżywienie i nocleg pracownika, który wrócił z delegacji i przedstawił fakturę za hotel na 300 zł i za wyżywienie na kwotę 130 zł? Czy są to kwoty wolne od podatku w całości, a co ze składkami ZUS?Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT zwalnia się od podatku dochodowego diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika. Zwolnienie ...

  PIT 19.08.2016
  Praca na etat i firma. Jakie składki opłaca firma za pracownika i co z ulgą podatkową
  W Twojej firmie pracownik zatrudniony na cały etat zgłosił, że prowadzi działalność gospodarczą? Sprawdź, jakie musisz odprowadzić składki ZUS za pracownika, jakie koszty i co z ulgą?Komentarz eksperta: Izabela Nowacka, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznychUmowa o pracę zawsze rodzi obowiązek wobec ZUSStosunek pracy jest zawsze obowiązkowym tytułem do wszystkich ...

  PIT 16.08.2016
  Jakie konsekwencje podatkowe ma obniżka skierowana do określonego grona odbiorców
  Jeżeli obniżka jest skierowana tylko do określonego grona odbiorców, to dochodzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a to powoduje obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8C.Sprawa dotyczyła spółki, która realizowała zadania własne gminy; polegało to na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwo przystąpiło do programu, ...

  PIT 16.08.2016
  Upewnij się, kiedy wydatki można zaliczyć bezpośrednio do kosztów
  Kiedy przeprowadzone prace mają charakter remontowy i można zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów? Sprawdź stanowisko organów podatkowych.Podatniczka prowadziła działalność gospodarczą, w lokalu, który nie był remontowany od lat osiemdziesiątych. Przeciekały okna i dach. Kobieta postanowiła przeprowadzić gruntowny remont: wymieniono okna i zamontowano parapety, ...

  PIT 05.08.2016
  Odwołanie pracownika z urlopu – jakich konsekwencji możesz się spodziewać
  Wakacje to czas, w którym pracownicy najczęściej wykorzystują urlop. Niejednokrotnie jednak zdarza się, iż pracodawcy zmuszeni są przełożyć pracownikom urlop lub go przerwać. Sprawdź konsekwencje takiego działania.Odwołanie pracownika z urlopu jest dopuszczalne tylko wyjątkowoW pewnych sytuacjach na podstawie art. 167 § 1 Kodeksu pracy możliwe jest odwołanie pracownika z urlopu.Zapamiętaj! ...

  PIT 15.07.2016
  100 usprawnień dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  Więcej podatników skorzysta z ryczałtu, wzrośnie limit do prowadzenie pełnej rachunkowości. Takie zmiany zapowiada minister rozwoju.Minister rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy.Zmiany w podatkachJedna ze zmian zakłada podniesienie limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić ...

  PIT 15.07.2016
  Pracownik parkuje służbowe auto pod domem i dojeżdża nim do firmy? Sprawdź, co z PIT
  Przejazdy pracowników z miejsca zamieszkania do siedziby spółki lub innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem – służące tylko celom służbowym – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia. Tak wyjaśnił organ podatkowy. Dowiedz się więcej.Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 maja 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-177/16/MZa jest korzystna dla podatników. Potwierdza stanowisko ...

  PCC 01.06.2016
  Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków opłaconych gotówką
  Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tych płatności, które nie zostaną zrealizowane z wykorzystaniem rachunku bankowego przedsiębiorcy – to główny cel najnowszych zmian w podatkach dochodowych. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności ...