Zakup i eksploatację nieruchomości można zaliczyć do kosztów

Kategoria: PIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 04-12-2014 r.

Jeżeli przedsiębiorca jest w stanie wykazać, że zakup nieruchomości ma związek z prowadzoną przez niego działalnością, może zaliczyć ten wydatek do kosztów podatkowych. Podatnik musi wykazać, że wydatki na zakup i eksploatację nieruchomością nie mają charakteru osobistego.  

Podatnicy, chcący zaliczyć wydatki na zakup i eksploatację nieruchomości do kosztów podatkowych muszą pamiętać, że nie każdy tego rodzaju wydatek wolno potrącić w kosztach, nawet jeśli jego związek z przychodami podatnika nie budzi wątpliwości. Zakaz dokonywania takiej kwalifikacji odnosi się np. do wydatków poniesionych na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów (z wyjątkiem opłat za takie użytkowanie). Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, wydatki te są kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodów z odpłatnego zbycia tych składników majątku.

 

Jeżeli nieruchomość stanowi składnik majątku ujęty w ewidencji środków trwałych w firmie, to poniesionych na jej nabycie wydatków co do zasady nie wolno bezpośrednio rozliczać w kosztach uzyskania przychodów. Takiej kwalifikacji dokonuje się bowiem przez potrącanie w kosztach odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej składnika majątku. Za podlegające amortyzacji środki trwałe uznaje się m.in. stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle,
  • budynki oraz
  • lokale będące odrębną własnością,

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Nie wolno uwzględniać w kosztach wydatków dotyczących części nieruchomości niezwiązanej z funkcjonowaniem firmy. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej trzeba liczyć się z tym, że kwalifikacja wydatków dotyczących wykorzystywanych w jej ramach nieruchomości zostanie poddana dokładnej analizie przez urzędników skarbowych.

Mariusz Olech, specjalista z zakresu prawa podatkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36183 )
Array ( [docId] => 36183 )

Array ( [docId] => 36183 )