Zaliczkę za grudzień przedsiębiorca zapłaci w styczniu

Kategoria: PIT
Data: 20-12-2012 r.

Podatnicy do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia 2013 r. przypada w niedzielę) mają obowiązek zapłacić zaliczkę za ostatni miesiąc bądź kwartał 2012 r. Od tego roku zaliczkę na podatek dochodowy za listopad i grudzień oblicza się według tych samych zasad co zaliczki na podatek za poprzednie miesiące.

W zeszłym roku zaliczkę na podatek dochodowy za listopad wpłacało się w podwójnej wysokości do 20 grudnia danego roku podatkowego. Obecnie zaliczkę za grudzień należy wpłacić do 21 stycznia 2013 r. (zaliczka za grudzień). Przy czym, jeśli do tej daty podatnik złoży zeznanie podatkowe i wpłaci podatek, to obowiązek zapłaty zaliczki za grudzień 2012 r. wygasa. Ta sama zasada obowiązuje podatników płacących zaliczki kwartalnie - zaliczka za IV kwartał jest obliczana tak samo jak za I, II i III kwartał.

Nowe zasady mają zastosowanie do podatników:

  • prowadzących działalność gospodarczą odprowadzających podatek wyliczony według skali oraz opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym,
  • uzyskujących przychody z najmu lub dzierżawy.

Zaliczkę za ostatni okres rozliczeniowy zapłacą w styczniu przyszłego roku również podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Z kolei przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani zapłacić podatek za ostatni okres rozliczeniowy w terminie złożenia zeznania, czyli do końca stycznia przyszłego roku. Dotyczy to zarówno podatników rozliczających się miesięcznie, jak i kwartalnie. To samo dotyczy podatników uzyskujących przychody z najmu, którzy wybrali zryczałtowaną formę opodatkowania przychodów według stawki 8,5%.

Różnice remanentowe powstałe z porównania spisów sporządzanych na początek i koniec roku podatkowego nie powinny być brane pod uwagę przy wyliczaniu zaliczki na podatek za grudzień 2012 r. W przypadku obliczania zaliczki za ostatni kwartał roku również nie należy uwzględniać wartości spisu z natury sporządzanego na 31 grudnia 2012 r. Takie samo stanowisko potwierdza też Ministerstwo Finansów.

Podatnik który składa zeznanie i opłaca podatek dochodowy przed 20 stycznia, nie odprowadza zaliczki na podatek za ostatni okres rozliczeniowy. Jeżeli natomiast wartość remanentu początkowego jest wyższa od końcowego, to o powstałą różnicę zmniejsza się dochód albo powiększa stratę. Łącząc ze sobą te dwa fakty, podatnicy składając zeznanie podatkowe przed 20 stycznia (w 2013 r. przed 21 stycznia), poniosą mniejsze wydatki, niż gdyby uczynili to po tej dacie.

Podstawa prawna:

  • art. 44 ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Autor: Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30933 )
Array ( [docId] => 30933 )