Zarządca tymczasowy z prawem do zwolnienia podmiotowego z VAT

Kategoria: PIT
Data: 22-04-2013 r.

Syndycy i zarządcy tymczasowi są podatnikami VAT, jednak mogą oni skorzystać ze zwolnienia podmiotowego i nie rozliczać VAT tylko w szczególnych sytuacjach. O zwolnieiu z VAT syndyków i zarządców tymczasowych decydują limity sprzedaży.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, czynności dokonywane przez syndyków, nadzorców sądowych czy zarządców tymczasowych stanowią działalność gospodarczą, na gruncie ustawy o VAT (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Jednocześnie, do działalności wykonywanej przez te podmioty nie stosuje się wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Oznacza to, że zarówno zarządca tymczasowy, jak i syndyk, w związku z wykonywaniem zawodu, są zasadniczo podatnikami VAT.

Niemniej jednak, syndycy i zarządcy tymczasowi mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł (do wartości sprzedaży nie wlicza się podatku VAT).

A zatem, jeżeli syndyk lub zarządca tymczasowy nie przekroczył w poprzednim roku tego limitu sprzedaży i nie zrezygnował z korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT, to nie nalicza VAT od przyznanych wynagrodzeń.

 

W razie przekroczenia limitu lub chęci rozliczania VAT, syndyk lub zarządca tymczasowy, będą zobowiązani do rejestracji dla celów VAT.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) – ustawa o VAT.

Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30978 )
Array ( [docId] => 30978 )