Błędne zeznanie CIT – 8 należy jak najszybciej wyeliminować

Autor: Mariusz Olech
Data: 04-04-2014 r.

Jeśli podatnik stwierdzi, że złożone przez niego w urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8 za ubiegły rok zostało błędnie sporządzone, powinien jak najszybciej je poprawić. Dzięki temu będzie mógł zminimalizować szkody związane z zapłatą ewentualnych odsetek za zwłokę, a także uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej.

Jednostki opłacające podatek dochodowy od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym mają obowiązek składać roczne zeznanie podatkowe w terminie do końca trzeciego miesiąca następującego po danym roku podatkowym. Tak wynika z art. 27 ust. 1 ustawy CIT. Oznacza to, że termin do złożenia zeznania CIT-8 za 2013 rok upłynął w 31 marca br.

 

Jeśli okaże się, że zeznanie zostało sporządzone niepoprawnie, należy jak najszybciej je poprawić, eliminując zawarte w nim błędy, zanim dostrzegą je pracownicy organu podatkowego. Błędy te eliminuje się poprzez złożenie korekty zeznania. Korekta będzie konieczna zarówno w przypadku nieprawidłowości związanych z zaniżeniem należnego Skarbowi Państwa podatku, jak i z jego zawyżeniem. Będzie także konieczna np. w sytuacji, gdy popełniono błąd w danych identyfikacyjnych podatnika.

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają regulacji dotyczących korygowania zeznań rocznych, dlatego należy w tym zakresie odnieść się do regulacji Ordynacji podatkowej. Prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji przysługuje podatnikom (a także płatnikom i inkasentom) na podstawie art. 81 § 1 op. Odbywa się to przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. W przypadku CIT-8 należy złożyć nowe zeznanie na wspomnianym druku, z zaznaczeniem że jest to korekta.

Aby korekta była ważna konieczne jest dodatkowo pisemne poinformowanie organu podatkowego, co było jej przyczyną. Należy wyjaśnić, że korektę spowodowało np. odkrycie błędów rachunkowych, nieuwzględnienie faktury kosztowej albo przychodowej, dochodu wolnego od podatku itd. W uzasadnieniu warto też wskazać, które pozycje pierwotnej deklaracji zostały poprawione.

Trzeba pamiętać, że wszelkie wątpliwości organu podatkowego odnośnie korekty mogą spowodować wezwanie osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatkowych w firmie w celu złożenia wyjaśnień. Mogą też prowadzić do nadania sprawie dalszego toku, z wszczęciem postępowania podatkowego włącznie. Aby wątpliwości u urzędników skarbowych było jak najmniej, do korekty zeznania warto dołączyć dokumenty potwierdzające jej zasadność (np. kopie faktur, umów z kontrahentami itp.). Obowiązek uzasadnienia przyczyn korekty CIT-8 dotyczy także korekt składanych elektronicznie (na formularzu ORD-ZU).

Mariusz Olech, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34618 )
Array ( [docId] => 34618 )

Array ( [docId] => 34618 )