Błędne zeznanie CIT – 8 należy jak najszybciej wyeliminować

Autor: Mariusz Olech
Data: 04-04-2014 r.

Jeśli podatnik stwierdzi, że złożone przez niego w urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8 za ubiegły rok zostało błędnie sporządzone, powinien jak najszybciej je poprawić. Dzięki temu będzie mógł zminimalizować szkody związane z zapłatą ewentualnych odsetek za zwłokę, a także uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej.

Jednostki opłacające podatek dochodowy od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym mają obowiązek składać roczne zeznanie podatkowe w terminie do końca trzeciego miesiąca następującego po danym roku podatkowym. Tak wynika z art. 27 ust. 1 ustawy CIT. Oznacza to, że termin do złożenia zeznania CIT-8 za 2013 rok upłynął w 31 marca br.

 

Jeśli okaże się, że zeznanie zostało sporządzone niepoprawnie, należy jak najszybciej je poprawić, eliminując zawarte w nim błędy, zanim dostrzegą je pracownicy organu podatkowego. Błędy te eliminuje się poprzez złożenie korekty zeznania. Korekta będzie konieczna zarówno w przypadku nieprawidłowości związanych z zaniżeniem należnego Skarbowi Państwa podatku, jak i z jego zawyżeniem. Będzie także konieczna np. w sytuacji, gdy popełniono błąd w danych identyfikacyjnych podatnika.

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają regulacji dotyczących korygowania zeznań rocznych, dlatego należy w tym zakresie odnieść się do regulacji Ordynacji podatkowej. Prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji przysługuje podatnikom (a także płatnikom i inkasentom) na podstawie art. 81 § 1 op. Odbywa się to przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. W przypadku CIT-8 należy złożyć nowe zeznanie na wspomnianym druku, z zaznaczeniem że jest to korekta.

Trzeba pamiętać, że wszelkie wątpliwości organu podatkowego odnośnie korekty mogą spowodować wezwanie osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatkowych w firmie w celu złożenia wyjaśnień. Mogą też prowadzić do nadania sprawie dalszego toku, z wszczęciem postępowania podatkowego włącznie. Aby wątpliwości u urzędników skarbowych było jak najmniej, do korekty zeznania warto dołączyć dokumenty potwierdzające jej zasadność (np. kopie faktur, umów z kontrahentami itp.). Obowiązek uzasadnienia przyczyn korekty CIT-8 dotyczy także korekt składanych elektronicznie (na formularzu ORD-ZU).

Mariusz Olech, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 34618 )
Array ( [docId] => 34618 )

Array ( [docId] => 34618 )