Błędy w zeznaniu podatkowym można poprawić w ciągu 5 lat

Data: 09-12-2012 r.

Jeśli w złożonym zeznaniu podatkowym został popełniony błąd, czy nie ujęto w nim wszystkich dochodów uzyskanych za poprzedni rok, to możemy złożyć korektę wraz z uzasadnieniem. Ważne by zdążyć nim fiskus wykryje nieprawidłowości.

Termin na złożenie korekty wynosi 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że zeznanie podatkowe za 2012 r. można skorygować aż do końca 2018 roku.

Do korekty należy dołączyć wyjaśnienie

Korekty zeznania podatkowego dokonujemy składając tzw. deklarację korygującą, czyli jest to druk zeznania podatkowego poprzednio złożonego, ale zamiast pola złożenie zeznania należy zaznaczyć korekta. Trzeba pamiętać o dołączeniu do korekty wyjaśnień. Przy korekcie deklaracji nie ma potrzeby składania dodatkowego pisma - czynnego żalu, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej, wystarczy samo pisemne wyjaśnienie.

Czynny żal będzie niezbędny jeśli złożymy deklarację po terminie.
Zobacz też:
PIT złożony po terminie

Konieczne uiszczenie zaległości

Jeśli deklaracja była składana w formie elektronicznej wówczas zamiast odręcznego pisma z wyjaśnieniami przyczyn korekty, należy wypełnić elektroniczny załącznik ORD-ZU.

Aby korekta zeznania rocznego pozwoliła uniknąć kary, należy pamiętać o:

  • złożeniu korekty zanim urząd skarbowy wykryje nieprawidłowości w rozliczeniu PIT,
  • dołączeniu uzasadnienia i wyjaśnieniu przyczyny korekty,
  • uiszczeniu zaległości podatkowej.

 

Skutki złożenia korekty

Jeśli korekta zostanie złożona przed upływem terminu płatności podatku – czyli do końca kwietnia - i jednocześnie zapłacona będzie zaległość podatkowa, wówczas nie ma kary za przestępstwo karne skarbowe.

W przypadku złożenia po upływie terminu płatności (koniec kwietnia) prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki zwykłych odsetek od zaległości.

Uprawnienie to nie przysługuje, jeśli złożysz korektę w wyniku doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub po jej zakończeniu, a także wówczas gdy korekty dokona organ skarbowy w wyniku czynności sprawdzających.

Podstawa prawna:

  • art. 56 § 1a, § 1b, art. 81 § 1 i 2, art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

Autor: Marta Grabowska-Peda

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31109 )
Array ( [docId] => 31109 )