Czynny żal ostatnią deską ratunku

Data: 14-11-2012 r.

Czynny żal jest bezskuteczny, jeżeli został złożony w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Jednak organy skarbowe nadużywają tego przepisu.

Osoba, która nieterminowo złożyła zeznanie roczne PIT może zostać ukarana grzywną wynikającą z KKS. Można jednak uniknąć kary. Należy skorzystać z czynnego żalu - to zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu czynu zabronionego, które umożliwia uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej.

Niezbędne uiszczenie należności

Aby skorzystać z czynnego żalu trzeba spełnić warunki określone w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego.

Czynny żal jest skuteczny jeśli m.in. w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Dlatego dla skuteczności czynnego żalu należy uiścić całość zobowiązania.

Czynny żal nie zawsze skuteczny

Niestety część urzędów skarbowych uważa, że jeśli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji, to wówczas okoliczność, że w systemie POLTAX brak jest informacji o wprowadzeniu deklaracji, jest wystarczająca by stwierdzić, że podatnik nie złożył deklaracji. Fiskus taką sytuację traktuje jako „wyraźnie udokumentowaną wiadomość” o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego.

 

Bardzo często zdarza się także, ze organy skarbowe odmawiają przyjęcia czynnego żalu. Jest to zdecydowanym nadużyciem ze strony fiskusa, który nie może odmówić przyjęcia żadnego pisma, nawet jeśli byłoby bezskuteczne czy bezpodstawne.

Czynny żal jest nieskuteczny, dopiero gdy organ skarbowy udowodni niezłożenie deklaracji, czyli może to być np. potwierdzone na piśmie wezwanie podatnika do złożenia deklaracji.

Podstawa prawna:

  • art. 16 § 1, § 5 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (teks jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.).

Jerzy Bagiński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31102 )
Array ( [docId] => 31102 )

Array ( [docId] => 31102 )